Probiotyki w zapobieganiu infekcjom dróg moczowych u dorosłych i dzieci

Wprowadzenie

Zakażenia dróg moczowych (ang: urinary tract infection; UTI) mogą obejmować nerki, moczowody, cewkę moczową lub pęcherz moczowy. UTI są jednymi z najczęstszych zakażeń bakteryjnych i mogą prowadzić do innych problemów zdrowotnych.

Uważa się, że probiotyki (żywe mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną u gospodarza) zapobiegają przemieszczaniu się bakterii wywołujących infekcje do górnych odcinków układu moczowego. W niniejszym przeglądzie byliśmy zainteresowani badaniem jakichkolwiek form probiotyków (bakterii stosowanych w celu zmiany równowagi mikroorganizmów) w porównaniu z brakiem leczenia, antybiotykami, terapią hormonalną, sokiem żurawinowym lub innymi interwencjami u osób zagrożonych UTI. Aby oszacować, czy stosowanie probiotyków było skuteczne, planowaliśmy ocenić, u ilu osób stwierdzono nawracające zakażenie dróg moczowych.

Charakterystyka badań

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie danych do września 2015 r. Dziewięć badań spełniło założone przez nas kryteria włączenia. Badania te obejmowały łącznie 735 osób i oceniały stosowanie probiotyków w zapobieganiu zakażeń układu moczowego: siedem badań dotyczyło kobiet i dziewcząt z nawracającymi UTI, jedno dotyczyło dzieci z zaburzeniami dróg moczowych, a jedno analizowało UTI u zdrowych kobiet.

Główne wyniki

Ogólnie badania były niskiej jakości i miały wysokie ryzyko błędu systematycznego. W poszczególnych badaniach były różne populacje pacjentów, oceniano stosowanie różnych rodzajów probiotyków, z odmienną formą podawania (dopochwowo i doustne), a także długość trwania leczenia była zmienna pomiędzy badaniami. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na nasze wyniki.

Większość badań nie zbierała informacji dotyczących działań niepożądanych, dlatego nie byliśmy w stanie oszacować szkód związanych z terapią probiotyczną. Nie stwierdzono istotnego zmniejszenia ryzyka nawrotu objawowego bakteryjnego UTI pomiędzy pacjentami leczonymi probiotykami lub placebo oraz nie wykazano znacznego zmniejszenia ryzyka nawrotu objawowego bakteryjnego UTI u pacjentów leczonych probiotykiem i tych leczonych antybiotykami.

Jakość danych naukowych

Obecnie dostępne dane naukowe nie wskazują na skuteczność probiotyków w zmniejszeniu występowania UTI.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information