Test wykrywający wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w porównaniu z testem Papanicolaou (Pap, cytologia; przyp.tłum.) w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy

Pytanie badawcze
Dokonaliśmy oceny badań porównujących dwa testy przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy: test HPV (test na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego) oraz test Pap, znany jako cytologia (wymaz z szyjki macicy) lub test Papanicolaou. Celem przeglądu była odpowiedź na pytanie, który test dokładniej wykrywa zmiany szyjki macicy (przedrakowe; przyp.tłum.).

Wprowadzenie
Test HPV i cytologia to badania, które lekarz wykonuje, aby ocenić, czy nie doszło do rozwoju raka szyjki macicy lub zmian przedrakowych w komórkach szyjki macicy (zmiany patologiczne). Zmiany te mogą rozwinąć się w raka szyjki macicy w ciągu 10 do 20 lat. Test HPV ma na celu sprawdzenie, czy kobieta jest zakażona wirusem HPV, który może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Jeśli test HPV jest pozytywny, może to oznaczać, że istnieją już zmiany przedrakowe w szyjce macicy. Istnieje wiele rodzajów testów HPV. Jeden z nich nazywany jest testem HC2. W cytologii ocenia się, czy komórki szyjki macicy są nieprawidłowe. Nieprawidłowe komórki szyjki macicy ocenione jako "niski do wysokiego stopnia" mogą oznaczać występowanie zmian przedrakowych w szyjce macicy, co może prowadzić do rozwoju raka. Wyróżniamy dwa rodzaje testów Pap: cytologię konwencjonalną oraz cytologię na podłożu płynnym. W zależności od testu, jeśli wynik jest pozytywny, może być konieczne wykonania dokładniejszego badania szyjki macicy lub przeprowadzenia operacji w celu usunięcia zmian przedrakowych.

Charakterystyka badań
Szukaliśmy wszystkich odpowiadających badań opublikowanych do grudnia 2015 roku. W 40 badaniach porównywano test HPV z cytologią u łącznie 140 000 kobiet w wieku od 20 do 70 lat, które uczestniczyły w przesiewowym badaniu szyjki macicy. Badania te oceniały, który test jest w stanie wykryć zmiany przedrakowe, nazywane neoplazją wewnątrznabłonkową szyjki macicy (CIN 2 i CIN 3).

Jakość danych naukowych
Liczba dostępnych badań oraz liczba włączonych do nich kobiet były wystarczające, aby móc sformułować wnioski. Jednak wyniki niektórych badań różniły się między sobą. Przykładowo, testy były bardziej dokładne w badaniach prowadzonych w Europie niż w Azji lub w Ameryce Środkowej i Południowej. Ogólnie, jakość danych naukowych wahała się od umiarkowanej do wysokiej.

Główne wyniki
Idealne badanie powinno prawidłowo wykazać, czy u kobiety występują zmiany przedrakowe, czy nie. Jednak większość testów nie jest idealna.

Niniejszy przegląd wskazuje, że na każde 1000 przebadanych kobiet u około 20 występują zmiany przedrakowe. Test HPV prawidłowo wykryje 18 z tych kobiet (ale pominie 2 pozostałe). Cytologia prawidłowo zidentyfikuje zmiany u 15 kobiet (ale nie wykryje zmian u 5 z nich). U kobiet, u których w badaniu nie będą wykryte zmiany przedrakowe może rozwinąć się rak szyjki macicy.

Na każde 1000 przebadanych kobiet, u 980 nie stwierdzi się zmian patologicznych. Test HPV poprawnie zidentyfikuje 881 kobiet jako zdrowe (ale u 99 wskaże nieprawidłowo, że występują u nich zmiany). Cytologia poprawnie zidentyfikuje 885 kobiet jako zdrowe (ale u 95 wskaże nieprawidłowo, że występują zmiany przedrakowe). Błędne wykazanie zmian patologicznych może prowadzić do niepotrzebnego badania szyjki macicy lub zabiegu chirurgicznego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information