Test na humani papiloma virus (HPV) u usporedbi sa PAPA testom za rano otkrivanje raka vrata maternice

Istraživačko pitanje
Proučili smo istraživanja koja uspoređuju dva testa za rano otkrivanje (probir) raka vrata maternice: test na HPV (Humani papiloma virus) i PAPA test, poznat i kao bris vrata maternice ili Papanicolaou test. Cilj je bio utvrditi koji test bolje uočava promjene koje prethode raku (prekancerozne promjene) na vratu maternice.

Dosadašnje spoznaje
Test na HPV i PAPA test su testovi koje liječnici provode kako bi utvrdili postojanje raka vrata maternice ili prekanceroznih promjena na stanicama vrata maternice (koje se nazivaju lezije). Te lezije se mogu razviti u rak vrata maternice unutar 10 do 20 godina. Test na HPV utvrđuje ima li žena HPV infekciju koja može dovesti do razvoja raka vrata maternice. Ako je test na HPV pozitivan, to može značiti da postoje prekancerozne promjene na vratu maternice. Postoje brojne vrste testova na HPV. Jedan od njih zove se HC2 test. PAPA test utvrđuje jesu li stanice na vratu maternice promijenjene (abnormalne). Abnormalne stanice vrata maternice koje se klasificiraju kao 'nizak stupanj do visoki stupanj' mogu upućivati na prisutnost prekanceroznih promjena na vratu maternice, koje mogu dovesti do razvoja raka vrata maternice. Jedna vrsta PAPA testa je ‘konvencionalna citologija‘, a druga ‘tekućinska citologija‘. Ovisno o testu, ako je pozitivan, žena će možda trebati pregled vrata maternice ili kirurško uklanjanje prekancerozne lezije.

Značajke istraživanja
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2015. godine. 40 istraživanja je usporedilo test na HPV i PAPA test na uzorku od više od 140,000 žena između 20 i 70 godina starosti koje su išle na rutinski probir vrata maternice. Ta istraživanja su ispitala koji test može otkriti prekancerozne promjene na vratu maternice, koje se nazivaju cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN 2 i CIN 3).

Kvaliteta dokaza
Postoji dovoljan broj istraživanja s dovoljnim brojem žena za donošenje zaključaka. Ipak, neki rezultati istraživanja su se razlikovali jedni od drugih. Na primjer, testovi su bili točniji u istraživanjima koja su provedena u Europi, od onih provedenih u Aziji ili Srednjoj ili Južnoj Americi. Sveukupna kvaliteta dokaza bila je umjerena do visoka.

Ključni rezultati
Idealan test trebao bi točno reći ima li žena prekancerozne promjene ili nema. Većina testova nije idealna.

Ovaj sustavni pregled pokazuje da će na svakih 1000 žena koje učine probir, oko 20 žena imati prekancerozne promjene. Test na HPV će točno prepoznati 18 od tih žena (ali neće prepoznati promjene u 2 žene). PAPA test će prepoznati 15 od tih žena (ali neće prepoznati promjene u 5 žena). U žena kod kojih promjene nisu prepoznate, mogao bi se razviti karcinom vrata maternice.

Na svakih 1000 žena koje učine probir, 980 neće imati prekancerozne promjene. Test na HPV će točno prepoznati 881 takvih žena (ali će 99 žena dobiti netočnu dijagnozu da ima prekanceroznu leziju). PAPA test će točno prepoznati 885 takvih žena (ali će 95 dobiti netočnu dijagnozu da imaju prekanceroznu leziju). Žene kojima se netočno kaže da imaju prekanceroznu leziju mogle bi biti podvrgnute nepotrebnom ginekološkom pregledu ili kirurškom zahvatu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information