Skuteczność ogólnych porad zdrowotnych u osób z poważnymi chorobami psychicznymi

W porównaniu z osobami z populacji ogólnej, pacjenci z poważnymi chorobami psychicznymi zazwyczaj cierpią z powodu gorszego stanu zdrowia somatycznego. Są oni obarczeni większym ryzykiem rozwinięcia się (poważnych – przyp. tłum.) chorób; często również młodo umierają. Na przykład pacjenci ze schizofrenią umierają o ok. 10 lat wcześniej niż osoby bez tego zaburzenia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi częściej cierpią z powodu problemów kardiologicznych (chorób sercowo-naczyniowych), chorób zakaźnych (w tym zakażenia HIV i AIDS), cukrzycy, chorób układu oddechowego oraz chorób nowotworowych.

Prowadzenie poradnictwa zdrowotnego jest trudnym zadaniem, gdyż często uważa się, że takie sugestie są nieskuteczne, a pacjenci będą je ignorowali. Wykazano jednak, że porady udzielane przez pracowników ochrony zdrowia mogą mieć pozytywny wpływ na zachowania chorych. Osoby udzielające porad mogą zmotywować pacjentów do poszukiwania innych metod wsparcia i leczenia. Stosowanie się do porad zdrowotnych może przyczynić się do poprawy jakości życia (oraz do zmniejszenia umieralności) wśród osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Obecnie przykłada się dużą wagę do oferowania ogólnych porad zdrowotnych pacjentom z poważnymi chorobami psychicznymi. Zarazem pracownicy ochrony zdrowia

Autorzy tego przeglądu skupili się wyłącznie na badaniach, w których analizowano efekty prowadzenia ogólnych porad zdrowotnych zamiast bardziej swoistych interwencji medycznych.

Po przeszukaniu elektronicznych baz danych (w 2012 r.) do tego przeglądu włączono siedem badań z randomizacją, w których ogółem uczestniczyło 1113 osób z poważnymi chorobami psychicznymi. W sześciu badaniach porównywano efekty korzystania z ogólnych porad zdrowotnych lub prowadzenia "standardowej opieki", a w jednym porównywano porady na temat zdrowego trybu życia z arteterapią (rysowaniem lub garncarstwem). Jakość zgromadzonych informacji była niewielka lub bardzo niewielka; w badaniach włączonych do przeglądu uczestniczyło niewielu chorych, Wiarygodność zgromadzonych informacji była niewielka lub bardzo niewielka; w badaniach włączonych do przeglądu uczestniczyło niewielu chorych, a uzyskane wyniki były niejednoznaczne. a uzyskane wyniki były niejednoznaczne.

Dostępne są wstępne dane sugerujące, że zapewnianie ogólnych porad zdrowotnych może przyczynić się do poprawy jakości życia związanej ze stanem zdrowia psychicznego (lecz nie somatycznego). Wyniki żadnego z badań nie wskazują, że ogólne porady zdrowotne mogą przekładać się na istotną poprawę w zakresie zachowań prozdrowotnych. Nie przyczyniają się też do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób somatycznych. Omawiane zagadnienie wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Działanie niepożądane odnotowano zaledwie u jednego chorego (który zmarł), jednak badane grupy nie różniły się istotnie pod względem ryzyka zgonu.

Płatnicy oraz decydenci polityczni powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że ogólne porady zdrowotne mogą przynosić pewne korzyści u osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Istnieje coraz większa potrzeba stworzenia ośrodków profilaktyki, których pracownicy zajmowaliby się (m.in. – przyp. tłum.) udzielaniem pacjentom porad. Mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.

Autorem tego streszczenia jest Benjamin Gray, korzystający z leczenia w ramach organizacji RETHINK.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Rafał Jaeschke Redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information