Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej

Wprowadzenie

U nawet 30 % pacjentów z padaczką występują napady drgawkowe pomimo przyjmowania wielu leków, zarówno oddzielnie, jak i łącznie z innymi preparatami. Osoby te są opisywane jako mający padaczkę lekooporną. Odporność na leki występuje najczęściej u osób z padaczką ogniskową (rodzaj padaczki, która rozpoczyna się w jednym obszarze mózgu, ale może się rozprzestrzenić na cały mózg). Felbamat (niedostępny w Polsce; przyp. tłum.) jest lekiem przeciwpadaczkowym, który może być skuteczny w leczeniu osób z lekooporną padaczką ogniskową.

Cel przeglądu

W ramach tego przeglądu zbadano, czy felbamat, w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, jest skuteczny i dobrze tolerowany przez osoby z lekooporną padaczką ogniskową.

Wyniki

Po przeszukaniu dostępnej literatury znaleźliśmy 4 badania z udziałem 236 osób. Analizowano w nich stosowanie felbamatu u osób z lekooporną padaczką ogniskową. W tym przeglądzie uwzględniliśmy wszystkie 4 badania.

Mimo, że w 3 badaniach wykazano spadek częstości napadów drgawkowych, wyniki poszczególnych badań różniły się między sobą. W pierwszym badaniu podczas stosowania felbamatu odnotowano zmniejszenie częstości napadów drgawkowych o 36%, a w drugim tylko o 4%. W 3 badaniu nie wykazano różnicy między felbamatem, a placebo (nieaktywny lek). Nie odnaleźliśmy jednoznacznych danych naukowych wskazujących na większą skuteczność felbamatu w porównaniu z placebo w zmniejszeniu częstotliwości napadów drgawkowych u osób z lekooporną padaczką ogniskową. Co więcej, stwierdzono rozbieżne dane na to, czy więcej osób wycofuje się z leczenia felbamatem czy placebo. Odnotowano także fakt, że w każdym badaniu mniej niż 10% osób wycofała się z leczenia podczas stosowania felbamatu, co wskazuje na dobrą tolerancję tego leku. Najczęstsze skutki uboczne, które zaobserwowano we wszystkich 4 badaniach to ból i zawroty głowy oraz nudności.

Jakość danych naukowych

Należy podkreślić, że wszystkie 4 badania włączone do tego przeglądu dotyczyły niewielkiej liczby osób, które były badane przez krótki okres czasu (mniej niż 10 tygodni). Mamy bardzo małą pewność co do wiarygodności wyników tego przeglądu. Jest prawdopodobne, że prawdziwy efekt stosowania feblamatu może bardzo się różnić od tego, co zostało tutaj opisane. W celu zwiększenia pewności co do wyników przedstawionych w tym przeglądzie, konieczne są duże badania prowadzone przez dłuższy okres czasu.

Dane są aktualne do lipca 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information