Steroidy w leczeniu przeziębienia

Pytanie przeglądu

Poszukiwaliśmy danych dotyczących stosowania leków zawierających steroidy w celu poprawy objawów u osób z przeziębieniem.

Wprowadzenie

W samych Stanach Zjednoczonych przeziębienie dotyka ponad pół miliarda pacjentów rocznie i prowadzi do znacznej utraty produktywności. Mimo, że wiele leków stosuje się w celu łagodzenia objawów przeziębienia to dla żadnego z nich nie ma dobrych danych naukowych wskazujących na korzyść z ich stosowania. Wykazano, że steroidy (kortykosteroidy) są pomocne w łagodzeniu objawów innych typów infekcji górnych dróg oddechowych poprzez zmniejszenie zapalenia błony śluzowej nosa i gardła, co oznacza, że mogłyby również łagodzić objawy przeziębienia.

Charakterystyka badań

Nasze dane są aktualne do maja 2015 r. Znaleźliśmy łącznie 3 badania. Dwa badania dotyczyły dorosłych z populacji ogólnej lub osób spośród personelu szpitala w Finlandii. Badania te (łącznie 253 dorosłych) porównywały stosowanie donosowych steroidów w sprayu, za pomocą których steroidy podaje się bezpośrednio do nozdrzy, ze sprayami zawierającymi wyłącznie placebo. Zidentyfikowaliśmy trzecie badanie, w którym uczestniczyło 100 dzieci z przyszpitalnych poradni w szpitalu pediatrycznym w Iranie. Badanie to porównywało donosowy spray zawierający steroidy z brakiem stosowania sprayu oraz wszystkim uczestnikom podawano antybiotyki.

Kluczowe wyniki i jakość danych

W żadnym z dwóch badań porównujących steroidy w aerozolu do aerozolu z placebo w grupie dorosłych nie wykazano korzyści, w jakimkolwiek z mierzonych efektów. Wyniki badania, w którym porównywano steroid w aerozolu do niestosowania aerozolu wśród dzieci wskazały na pewne korzyści, jednak do tego wyniku należy podchodzić z ostrożnością ze względu na znaczne wątpliwości co do jakości przedstawianych wyników. Nie było możliwe połączenie wyników z badań w celu głębszej analizy. Nie opisywano działań niepożądanych.

Wnioski

Dostępne dane sugerują, że nie powinniśmy używać steroidów donosowo w leczeniu przeziębienia. Jednakże, odnaleźliśmy tylko trzy małe badania, dlatego nie możemy być pewni, że nie ma efektu do czasu przeprowadzenia większych, dobrze zaprojektowanych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information