Ziołolecznictwo w leczeniu chorych na retinopatię cukrzycową

Jaki był cel tego przeglądu?
Celem niniejszego przeglądu Cochrane było stwierdzenie czy ziołolecznictwo ma zastosowanie u pacjentów z retinopatią cukrzycową, w porównaniu ze stosowaniem placebo, niestosowaniem żadnego leczenia, leczeniem konwencjonalnym lub zabiegiem chirurgicznym. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie badania odpowiadające na to pytanie. Odnaleziono 10 badań.

Główne wyniki
Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ziołolecznictwo przynosi korzyści u chorych na retinopatię cukrzycową.

Jaki był cel niniejszego przeglądu?
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, w przebiegu której we krwi chorego znajduje się zbyt dużo cukru. Zwykle zdrowy organizm samoistnie reguluje stężenie cukru we krwi za pomocą hormonu - insuliny. Powodem cukrzycy jest albo zbyt mała ilość insuliny we krwi albo jej nieprawidłowe działanie, przez co cukier nie jest przetwarzany. Chorzy na cukrzycę często cierpią na dolegliwości okulistyczne. Duże stężenie cukru we krwi może uszkadzać naczynia krwionośne znajdujące się w tylnej części oka. Schorzenie to nazywane jest retinopatią cukrzycową i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia, a w ciężkich przypadkach nawet do całkowitej utraty wzroku.

Na całym świecie stosuje się lecznicze zioła lub ich wyciągi w celu leczenia tej dolegliwości. Badacze Cochrane przeanalizowali sześć typów leków ziołowych: tabletki z wyciągiem z korzenia ruszczyka kolczastego, kapsułki Sanqi Tongshu, iniekcje tetrametylopirazyny, iniekcje preparatu Xueshuantong, iniekcje preparatu Xuesaitong i zastrzyki z pueraryny. Okres leczenia wynosił od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Jakie były główne wyniki tego przeglądu?
Badacze Cochrane znaleźli 10 istotnych badań klinicznych obejmujących łącznie 754 pacjentów; 9 badań przeprowadzono w Chinach, a 1 w Polsce.

W badaniach tych porównano ziołolecznictwo stosowane łącznie z leczeniem konwencjonalnym, w porównaniu z samym leczeniem konwencjonalnym, u chorych na retinopatię cukrzycową. W żadnym z badań nie wskazano sposobu ich finansowania. Wyniki są następujące:

- W żadnym z badań nie wykazano wpływu stosowanych interwencji na progresję retinopatii cukrzycowej.
- Badania dostarczyły danych naukowych niskiej jakości wskazujących, że stosowanie wyciągów ziołowych może poprawiać widzenie (możliwość przeczytania dwóch lub więcej dodatkowych linijek z tablicy okulistycznej, służącej do oceny ostrości widzenia).
- Badacze Cochrane ocenili dane naukowe dotyczące niektórych objawów retinopatii cukrzycowej (np. zmniejszenie częstości występowania krwawienia z naczyń w tylnej części oka) jako bardzo niskiej jakości.
- Podobnie niskiej jakości były dane dotyczące wpływu stosowania wyciągów ziołowych na stężenie cukru we krwi, jednak dostępne dane naukowe sugerowały niewielką skuteczność.
- W większości badań nie zgłaszano efektów ubocznych leczenia. W dwóch badaniach odnotowano niewielkie efekty uboczne, takie jak: dolegliwości żołądkowe, swędzenie skóry, zawroty i bóle głowy.

Na ile aktualny jest ten przegląd?
Badacze Cochrane szukali badań opublikowanych do czerwca 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information