Przerwanie lub kontynuacja długotrwałego stosowania leków przeciwpsychotycznych w terapii objawów poznawczych i psychologicznych u osób starszych z demencją

Pytanie badawcze

Sprawdziliśmy efekty zaprzestania leczenia przeciwpsychotycznego u starszych osób z demencją przyjmujących te leki przez trzy miesiące lub dłużej.

Wprowadzenie

Osoby z demencją mogą mieć objawy i problemy z zachowaniem, które są stresujące i trudne do opanowania dla opiekunów. Objawy te (często opisywane jako objawy neuropsychiatryczne) obejmują lęk i niepokój, apatię, depresję, psychozę (halucynacje i urojenia), błądzenie, powtarzanie słów lub dźwięków, krzyczenie, pobudzenie lub zachowanie agresywne lub oba jednocześnie.

Leki przeciwpsychotyczne są często przepisywane w celu kontrolowania tych objawów i zachowań, jednak aktualne wytyczne sugerują, że powinny być one stosowane przez krótki okres czasu w przypadku najtrudniejszych zachowań. Spowodowane jest to głównie faktem, iż leki te mogą wywoływać działania niepożądane (czasami bardzo poważne), a wiele problemów w zachowaniu poprawia się bez leczenia. Pomimo tego wiele osób z demencją kontynuuje terapię przeciwpsychotyczną przez długi czas.

Ten przegląd miał na celu ustalenie, czy możliwe jest przerwanie leczenia przeciwpsychotycznego trwającego minimum 3 miesiące u osób starszych z demencją i objawami neuropsychiatrycznymi. Niniejszy przegląd stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego w 2013 r.

Metody

Do 11 stycznia 2018 roku szukaliśmy badań, w których niektórych pacjentów z demencją stosujących terapię przeciwpsychotyczną przydzielano losowo do grupy kontynuującej tą terapię, a innych do grupy zaprzestania leczenia. Uczestnicy byli poddawani obserwacji przez określony czas celem oceny efektów.

Wyniki

Do przeglądu włączyliśmy 10 badań, w których uczestniczyło łącznie 632 osób. W tej aktualizacji przeglądu dodaliśmy jedno badanie, w którym wzięło udział 19 osób. Większość uczestników mieszkała w domach opieki. Badania różniły się istotnie w zakresie uczestników, wykorzystanych metod i mierzonych wyników.

Z powodu tak dużego zróżnicowania badań niemożliwa była łączna analiza wszystkich danych numerycznych. Znaleźliśmy dane niskiej jakości potwierdzające, że u osób starszych z demencją możliwe jest zaprzestanie długotrwałej terapii przeciwpsychotycznej bez pogorszenia ich problemów poznawczych. Jednak w przypadku niektórych osób z psychozą, pobudzeniem, agresją lub istotną poprawą w zakresie objawów po włączeniu leczenia przeciwpsychotycznego, stwierdziliśmy, że przerwanie go może zwiększyć ryzyko ponownego nasilenia zaburzeń poznawczych. Z drugiej strony u niektórych badanych z łagodnymi objawami na początku badania, przerwanie stosowania leków przeciwpsychotycznych wiązało się ze zmniejszeniem pobudzenia.

Nie znaleźliśmy wystarczających danych, by dowiedzieć się, czy przerwanie terapii przeciwpsychotycznej ma korzystne efekty dla jakości życia, myślenia i zapamiętywania lub zdolności do wypełniania codziennych obowiązków, ani też czy dochodzi do zmniejszenia ryzyka szkodliwych zdarzeń, takich jak upadki. Nie jesteśmy pewni, czy przerwanie leczenia przeciwpsychotycznego przyczynia się do wydłużenia życia osób.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska. Oznacza to, że mamy ograniczoną lub małą pewność co do wyników i możliwe jest, że inne podobne badanie mogłoby wykazać coś innego. Głównymi powodami dla tej oceny była mała liczba uczestników w kilku badaniach i ryzyko niepełnego raportowania wszystkich wyników. We wszystkich włączonych do tego przeglądu badaniach stwierdzono problem z rekrutacją dostatecznej liczby badanych, co utrudniło badaczom wykrycie efektów przerwania terapii przeciwpsychotycznej.

Wnioski

Ograniczone dane sugerują, że można przerwać leczenie przeciwpsychotyczne u osób starszych z demencją i objawami neuropsychiatrycznymi bez pogorszenia ich zachowania. Może to być korzystne szczególnie dla osób z łagodniejszymi objawami neuropsychiatrycznymi. Dla osób z bardziej nasilonymi objawami kontynuacja terapii może być korzystna, jednak by to potwierdzić konieczne są dalsze badania z udziałem osób o łagodniejszych i cięższych objawach neuropsychiatrycznych. Ogólne wnioski nie zmieniły się od czasu ostatniej wersji tego przeglądu, a liczba włączonych do niego badań nadal jest niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dagmara Milewska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information