Indywidualna konsultacja higieniczna dla oceny zdrowia jamy ustnej

Pytanie badawcze

Celem tego przeglądu jest ocena efektów konsultacji z zakresu zdrowia jamy ustnej udzielonych przez członka zespołu stomatologicznego i dotyczących higieny jamy ustnej pacjenta, jego higieny osobistej, zachowań związanych ze zdrowiem jamy ustnej, a także nastawienia pacjenta w porównaniu z brakiem konsultacji lub poradą przeprowadzoną w innej formie.

Wprowadzenie

Złe nawyki higieniczne dotyczące jamy ustnej wiążą się z większą częstością próchnicy zębów i chorób dziąseł. Zespół stomatologiczny rutynowo ocenia nawyki z zakresu higieny jamy ustnej, ich częstotliwość oraz skuteczność. Indywidualne konsultacje są regularnie prowadzone przez członka zespołu, aby motywować pacjentów oraz poprawić stan zdrowia ich jamy ustnej. Nie jest jasne, który sposób prowadzenia indywidualnych porad jest najbardziej skuteczny. Celem przeglądu jest ustalenie, czy udzielenie indywidualnej konsultacji na temat higieny jamy ustnej jest skuteczne, a jeżeli tak, jak najlepiej udzielać takich porad.

Charakterystyka badań

Przegląd opracowali autorzy z Cochrane Oral Health. Dane przedstawiają stan z dnia 10 listopada 2017 roku. Uwzględniono badania, podczas których pacjenci otrzymali porady w zakresie higieny jamy ustnej od specjalisty podczas indywidualnych spotkań w przychodni stomatologicznej z okresem obserwacji trwającym minimum 8 tygodni.

Łącznie zidentyfikowano 19 badań. W 8 badaniach porad udzieliła higienistka, w 4 - dentysta, w 1 - pielęgniarka stomatologiczna, w 1 - dentysta lub higienistka, w 1- pielęgniarka stomatologiczna lub higienistka, a w ostatnim badaniu osobom w grupie kontrolnej konsultacji udzieliła pielęgniarka, którzy następnie mieli sami wykonywać zalecenia (przekazane przez pielęgniarkę; przyp.tłum.). W przypadku trzech badań nie było jasne, który członek zespołu stomatologicznego przeprowadził konsultację. Ponad połowę badań (10 z 19) przeprowadzono w warunkach szpitalnych, z czego tylko pięć w gabinecie stomatologicznym, gdzie zazwyczaj udziela się porad z zakresu higieny jamy ustnej.

Główne wyniki

Nie znaleziono wystarczających danych, aby zalecić jedną określoną metodę porad indywidualnych jako bardziej skuteczną niż inne w zakresie higieny jamy ustnej.

Badania różniły się istotnie w zakresie rodzaju konsultacji higienicznej, pracownika udzielającego porady oraz analizowanych wyników. W związku z tym porównanie ich wyników było trudne. Dalsze badania powinny zostać odpowiednio skonstruowane i przeprowadzone, aby osiągnąć bardziej precyzyjne wnioski dotyczące najbardziej skutecznego sposobu utrzymania i poprawy higieny jamy ustnej poprzez indywidualną poradę udzieloną przez wykwalifikowany personel w gabinecie dentystycznym.

Jakość danych naukowych

Jakość danych oceniono jako niską z powodu trudności związanych z zaprojektowaniem badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Hermanowicz Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information