Rutynowe a wybiórcze badanie ultrasonograficzne we wczesnej ciąży

Ultradźwięki to elektroniczna technologia, która wykorzystuje odbicia impulsów dźwiękowych o wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia obrazu. Badanie ultrasonograficzne (USG) można przeprowadzać w różnych wskazaniach w trakcie ciąży. Zakłada się, że rutynowe zastosowanie USG we wczesnej ciąży spowoduje wczesne wykrywanie nieprawidłowości i poprawi postępowanie w przypadku powikłań ciąży w porównaniu do wybiórczego wykorzystania USG w poszczególnych wskazaniach, takich jak: po powikłaniach klinicznych (np. krwawienia we wczesnej ciąży), lub gdy istnieją obawy co do rozwoju płodu.

Celem przedstawianego przeglądu jest ocena rutynowo wykonywanego USG we wczesnej ciąży (przed 24 tygodniem). Włączono 11 badań klinicznych z randomizacją (losowy przydział uczestników do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.), w których udział wzięło 37 505 kobiet. Wczesne wykonywanie badania USG poprawiło wczesne wykrywanie ciąż mnogich oraz oznaczanie wieku ciążowego, co może prowadzić do zmniejszenia liczby indukcji porodu w przypadku przenoszonych ciąż. Wykrycie wad rozwojowych płodu było szczegółowo analizowane tylko w dwóch włączonych badaniach. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupą kontrolną a grupą rutynowo poddawaną badaniom, pod względem ryzyka zgonu okołoporodowego. Wyniki nie wskazują, aby rutynowe badania zmniejszały negatywne skutki dla niemowląt lub prowadziły do zmniejszenia konieczności korzystania z usług opieki zdrowotnej przez matki i dzieci. Długoterminowa obserwacja dzieci u których wykonywano rutynowe badania przed urodzeniem nie wskazuje, aby takie badania miały szkodliwy wpływ na rozwój fizyczny czy intelektualny dzieci. Badania przeprowadzono na przestrzeni trzech dziesięcioleci i dokonany postęp techniczny w zakresie używanego sprzętu, zwiększenie powszechności stosowania USG oraz zwiększenie wyszkolenia i doświadczenia operatorów mogły zaowocować zwiększeniem skuteczności ultrasonografii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information