Ultrazvuk za procjenu ploda u ranoj trudnoći

Ultrazvuk je elektronička tehnologija koja koristi refleksiju pulseva zvuka visoke frekvencije za stvaranje slike. Ultrazvuk se može koristiti u različitim okolnostima tijekom trudnoće. Pretpostavlja se da rutinska uporaba ultrazvuka u ranoj trudnoći može pomoći u ranom otkrivanju problema i poboljšati rješavanje komplikacija trudnoće, u usporedbi sa selektivnom upotrebom ultrazvuka za specifične indikacije kao što su kliničke komplikacije (primjerice krvarenje u ranoj trudnoći) ili ako se sumnja na probleme s rastom ploda.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je uporabu ultrazvuka u ranoj trudnoći (prije 24. tjedna). Uključeno je 11 randomiziranih kliničkih ispitivanja, u koje je bilo uključeno ukupno 37.505 žena. Rani ultrazvuk poboljšao je rano prepoznavanje višestrukih trudnoća i poboljšao određivanje starosti ploda, što je dovelo do smanjenja broja indukcija porođaja zbog prenošenosti. Otkrivanje malformacija fetusa pomoću ranog ultrazvuka istraženo je detaljno u svega dva istraživanja. Nije bilo dokaza o značajnoj razlici između skupine kojoj je rađen rani ultrazvuk i kontrolne skupine u broju perinatalnih smrti. Rezultati nisu pokazali da rutinsko snimanje ultrazvukom smanjuje negativne ishode djece ili da smanjuje korištenje zdravstvene skrbi od strane majki i djece. Dugoročno praćenje djece koja su izložena ultrazvuku prije rođenja nije pokazalo nikakve štetne učinke na fizički ili intelektualni razvoj djece. Studije su provedene tijekom razdoblja od 30 godina, stoga postoji mogućnost da su tehnološki napredak u opremi, raširenije korištenje ultrazvuka, bolja izobrazba i stručnost osoblja doveli do učinkovitijeg korištenja ultrazvuka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information