Wpływ ograniczonego spożywania kofeiny przez matki na płód, przebieg ciąży i noworodki

Kofeina jest stymulantem, który znajduje się w kawie, herbacie, coli, czekoladzie i niektórych lekach dostępnych bez recepty. Sprzeczne wyniki, jakie można znaleźć w literaturze, utrudniają pracownikom ochrony zdrowia doradztwo w zakresie ewentualnego unikania kofeiny przez kobiety w ciąży. W trakcie trwania ciąży zdolność oczyszczania krwi z kofeiny spowalnia. Niektórzy autorzy badań obserwacyjnych stwierdzili, że spożywanie kofeiny jest szkodliwe dla płodu, powodując zahamowanie wzrostu, zmniejszenie masy urodzeniowej, przedwczesny poród lub urodzenie martwego dziecka. U noworodka mogą również wystąpić objawy odstawienia, jeśli matka spożywała znaczne ilości kofeiny (ponad osiem filiżanek kawy dziennie).

Dwa badania spełniły kryteria włączenia, ale tylko jedno wniosło dane do wyników istotnych dla przeglądu. Badanie zostało wykonane w Danii. Kobiety do 20. tygodnia ciąży przydzielono losowo do grupy pijącej kawę rozpuszczalną z kofeiną (ostatecznie 568 kobiet) lub grupy pijącej kawę rozpuszczalną bezkofeinową (629 kobiet). Picie trzech filiżanek kawy dziennie we wczesnej fazie ciąży nie miało wpływu na masę urodzeniową dziecka, wystąpienie przedwczesnego porodu lub ograniczenie wzrostu.

Oba włączone badania były badaniami z randomizacją. W pierwszym badaniu losowo przydzielano kobiety w ciąży do grupy pijącej kawę kofeinową albo bezkofeinową. W drugim przypadku, nie było jasne czy dokonano utajnienia przydziału kobiet do grup (osoba przydzielająca pacjentów do badania nie wie, do której grupy trafi następna osoba - zabezpieczenia stosowane w celu wykluczenia wpływu organizatorów badania na przypisanie pacjentów do badanych grup - przyp. tłum.). Zaślepienie personelu badania i jego uczestników (czyli stan w którym, ani personel, ani uczestnicy nie wiedzą, jakie leczenie otrzymuje uczestnik badania - przyp. tłum.) było zadowalające w obu badaniach, podczas gdy zaślepienie osób oceniających wyniki nie było jasno określone (czyli istniały wątpliwości czy oceniający efekt interwencji faktycznie nie był świadomy tego z której grupy pochodzi oceniany pacjent - przyp. tłum.). Błąd związany z utratą uczestników z badania również nie był wystarczająco wyjaśniony w jednym z analizowanych badań. Wyniki jednego badania, którego dane zostały użyte do analizy wykazały, że nie ma dowodów aby unikanie kofeiny przez kobiety w ciąży wpływało na takie wyniki jak: masa urodzeniowa dziecka, przedwczesny poród lub ograniczenie wzrostu dziecka.

Dla dwóch punktów końcowych oceniono także jakość danych, wykorzystując stworzone w tym celu narzędzie o nazwie GRADE. Jakość danych dla dwóch punktów końcowych: masy urodzeniowej dziecka i częstości przedwczesnych porodów, oceniono jako niską, częściowo z powodu stosunkowo niewielkiej liczby uczestniczek oraz z powodu szerokiego przedziału ufności (oznacza to małą precyzję otrzymanych wyników - przyp. tłum.) jedynego włączonego badania, którego dane zostały włączone do analizy.

Nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie lub zaprzeczenie, wpływu unikania kofeiny na masę urodzeniową dziecka bądź inne wyniki w trakcie ciąży.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Agnieszka Woźniak, Małgorzata Bała

Tools
Information