Suplementacja kwasu foliowego w ciąży

Foliany są naturalnie występującą formą witaminy, podczas gdy kwas foliowy jest syntetycznym zamiennikiem, który jest najczęściej stosowany w suplementacji i wzbogacaniu produktów żywnościowych. Foliany są niezbędne, a ich niedobór w organizmie może być spowodowany niedostateczną jego podażą w diecie, czynnikami genetycznymi lub interakcją pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskiem. Zapotrzebowanie na kwas foliowy jest większe u kobiet z anemią sierpowatą oraz kobiet zamieszkujących na obszarach, gdzie malaria jest chorobą endemiczną. Na tych obszarach niedokrwistość może być poważnym problem zdrowotnym w okresie ciąży. U kobiet w ciąży zapotrzebowanie na kwas foliowy jest większe ze względu na nasilone procesy krwiotwórcze a także rosnącą potrzebę krwi dla rozwijającego się dziecka. Bez odpowiedniego poziomu spożycia folianów w diecie u matki może rozwinąć się anemia, co z kolei może przyczynić się do narodzin dziecka, które jest małe, z anemią i urodzone zbyt wcześnie (poród przedwczesny). Suplementacja kwasu foliowego jeszcze przed poczęciem, może zmniejszyć ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka. W niniejszym przeglądzie analizowano, czy suplementacja kwasu foliowego w okresie ciąży, może zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu i małej masy urodzeniowej, a także jaki jest wpływ suplementacji na parametry krwi matki (wartości hematologiczne), stężenie kwasu foliowego i powikłania ciąży.

Autorzy przeglądu zidentyfikowali 31 badań (z udziałem 17 771 kobiet), w których analizowano wpływ suplementacji kwasem foliowym w okresie ciąży. Dane wykazały, że przyjmowanie kwasu foliowego w okresie ciąży nie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka: przedwczesnego porodu, martwych urodzeń, zgonów noworodków, niskiej masy urodzeniowej niemowląt, niedokrwistości przedporodowej matek lub niskiego stężenia folianów w erytrocytach mierzonego przed porodem, choć przedporodowe stężenia w surowicy uległy poprawie. W przeglądzie również nie wykazano jakiegokolwiek wpływu stosowania suplementacji na poprawę średniej masy urodzeniowej i średniego stężenia hemoglobiny matek w czasie ciąży, w porównaniu z przyjmowaniem placebo. Jednakże w przeglądzie wykazano pewne korzyści względem wskaźników stężenia folianu u matek. Dane otrzymane do tej pory z włączonych badań, nie dostarczają jednoznacznych wyników odnośnie jakiejkolwiek ogólnej korzyści z suplementacji kwasu foliowego w ciąży.

Większość badań przeprowadzono ponad 30-45 lat temu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information