Leczenie farmakologiczne w zespole Kleinego i Levina

Wprowadzenie

Zespół Kleinego i Levina (KLS) to rzadka choroba, która dotyka głównie nastoletnich mężczyzn. Charakteryzuje się nawracającymi epizodami nadmiernej senności, napadami hiperfagii (żarłoczności) oraz zaburzeniami zachowania. Częstość oraz charakter napadów może zaburzać życie społeczne, zawodowe oraz rodzinne jednostki. Przyczyny KLS nie są znane. Stosuje się wiele metod leczenia, takich jak leki pobudzające, przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne oraz przeciwpsychotyczne. W przypadku niektórych z nich wykazano jakieś korzyści, jednak ze względu na bardzo rzadkie występowanie tej choroby, długookresowa obserwacja uczestników jest trudna.

Cele przeglądu

Celem autorów niniejszego przeglądu była identyfikacja i ocena badań z randomizacją (RCT), oceniających skuteczność leczenia farmakologicznego w zespole Kleinego i Levina.

Wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnego badania RCT. Brakuje badań dobrej jakości, tym samym konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą (sytuacja, w której żadna z osób biorących udział w badaniu i mających kontakt z osobami badanymi nie wie, który środek jest naprawdę lekiem, a który substancją obojętną - przyp. tłum.) grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Dane są aktualne na 7 kwietnia 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information