Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u pacjentów z chorobą nowotworową

Wprowadzenie
Chorzy na nowotwory obciążeni są większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi. Do leków rozrzedzających krew (tzw. antykoagulantów), które stosuje się w ciągu kilku pierwszych dni po stwierdzeniu skrzepliny można zaliczyć: heparynę niefrakcjonowaną (HNF; podawaną dożylnie), heparynę drobnocząsteczkową (HDCz; wstrzykiwaną podskórnie 1–2 razy dziennie; dalteparyna i tinzaparyna to dwa różne typy heparyny drobnocząsteczkowej), lub fondaparynuks (wstrzykiwany podskórnie 1 raz dziennie). Powyższe leki rozrzedzające krew mogą mieć różną skuteczność i profil bezpieczeństwa.

Charakterystyka badania
Przeszukano naukowe bazy danych celem zidentyfikowania badań klinicznych, w których porównywano różne leki rozrzedzające krew u chorych na nowotwory z potwierdzoną skrzepliną w kończynach dolnych lub w płucach. Do przeglądu włączono badania, w których udział wzięli dorośli i dzieci z guzami litymi lub nowotworami krwi, bez względu na metodę leczenia nowotworu. W badaniach oceniano ryzyko zgonu, krwawienia i ponownego wystąpienia skrzepliny. Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2021 roku.

Najważniejsze wyniki
Zidentyfikowano 15 badań. Dane naukowe pochodzące z pięciu z nich sugerują, że stosowanie HDCz – w porównaniu z HNF – może zmniejszyć liczbę zgonów w ciągu 3 miesięcy i nieznacznie zmniejszyć ryzyko nawrotu zakrzepicy. Nie znaleziono żadnych danych, które pozwoliłyby porównać ryzyko krwawienia dla tych dwóch leków. Stwierdzono również, że stosowanie fondaparynuksu może zwiększać ryzyko zgonu w ciągu 3 miesięcy, powodować nieznaczną lub żadną różnicę pod względem ryzyka nawrotu zakrzepicy i poważnych krwawień oraz prawdopodobnie zwiększa ryzyko drobnych krwawień. Ponadto aktualne dane naukowe dowodzą, że dalteparyna, jedna z HDCz, może: nieznacznie zmniejszać ryzyko zgonu, zmniejszać ryzyko nawrotu zakrzepicy, nieznacznie zwiększać ryzyko poważnego krwawienia i nieznacznie zmniejszać ryzyko niewielkiego krwawienia.

Wiarygodność danych naukowych
Oceniliśmy wiarygodność danych naukowych dla HDCz w porównaniu z HNF jako niską dla wszystkich ocenianych wyników; dla fondaparynuksu w porównaniu z heparyną jako niską, z wyjątkiem oceny ryzyka wystąpienia niewielkiego krwawienia, gdzie jakość danych była umiarkowana; oraz dla tinzaparyny w porównaniu z dalteparyną jako niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mirosława Püsküllüoğlu Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information