Wpływ systemu rooming-in dla matek i noworodków w porównaniu z oddzielną opieką położniczą na długość karmienia piersią

Na czym polega problem?

Wspólne przebywanie matki i noworodka (rooming-in) lub oddzielenie matki od dziecka po porodzie są tradycyjnymi metodami praktykowanymi w różnych kulturach. Na początku lat 20-tych standardem w szpitalach, które stały się ośrodkami położniczymi w krajach uprzemysłowionych było oddzielenie matki od dziecka. Noworodki były odseparowane od matek i umieszczane w oddzielnych pokojach, a następnie przynoszone jedynie na czas karmienia. Metoda rooming-in (system matka-dziecko) była mniej praktykowana. Bliska więź matki i dziecka we wczesnym okresie poporodowym może bezpośrednio wpływać na relację matka-dziecko i na czas trwania karmienia.

Dlaczego jest to tak ważne?

Oddzielenie noworodka od matki po porodzie może zmniejszać częstotliwość karmienia, a tym samym ilość produkowanego przez matkę mleka. Natomiast niemowlęta przebywające z matką przez okres hospitalizacji mogą częściej ssać pierś, co sprzyja bliskości i utworzeniu więzi między nimi. Z drugiej strony oddzielenie dziecka od matki może pozwolić jej odpocząć i zmniejszyć stres, co również wpływa na poprawę laktacji. Obecnie wiele szpitali zaczęło promować przebywanie matki i dziecka w tym samym pomieszczeniu, szczególnie od czasu wprowadzenia inicjatywy WHO / UNICEF - Szpital Przyjazny Dziecku z 1991 roku. Celem niniejszego przeglądu było ustalenie z dostępnych badań z randomizacją, która z metod - rooming-in czy oddzielenie dziecka od matki po porodzie - wpływa na dłuższy czas karmienia wyłącznie piersią po powrocie do domu.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Ostatnie wyszukiwanie przeprowadzono 30 maja 2016 roku. Nie odnaleziono żadnych nowych badań. Przegląd obejmuje więc tylko jedno badanie.

Jedyne analizowane badanie (obejmujące 176 kobiet) prezentuje dane dotyczące odsetka kobiet karmiących wyłącznie piersią przy wypisie ze szpitala. Wykazaliśmy dane naukowe niskiej jakości potwierdzające, że wspólne przebywanie matki i dziecka po porodzie w jednym pokoju do czasu opuszczenia szpitala zwiększa odsetek karmienia wyłącznie piersią w okresie 4 dni po urodzeniu. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w odsetku niemowląt karmionych piersią w wieku 6 miesięcy.

Co to oznacza?

Znaleźliśmy niewiele danych naukowych, które potwierdziłby lub zaprzeczały stosowaniu systemu rooming-in po porodzie. Niezbędne jest przeprowadzenie badania z randomizacją, które oceni wszystkie istotne punkty końcowe, włącznie z oceną czasu karmienia piersią.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information