Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?

Wprowadzenie

Coraz częściej w celu wspierania zdrowego stylu życia używa się telefonów komórkowych. Chcieliśmy się dowiedzieć czy mogą one zostać wykorzystane w celu pomocy osobom rzucającym palenie. Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących oceny skuteczności programów antynikotynowych dostarczanych za pomocą telefonów komórkowych osobom, które chcą zaprzestać palenia tytoniu.

Charakterystyka badania

Odnaleźliśmy 12 badań opublikowanych do kwietnia 2015 roku, które mogły zostać włączone do przeglądu. Badania te obejmowały 11 885 osób, które poddano obserwacji w celu sprawdzenia czy udało im się zerwać z nałogiem oraz czy utrzymali abstynencję przez 6 miesięcy od zaprzestania palenia.

Najważniejsze wyniki

Łączne wyniki ze wszystkich badań wskazują, że palacze, którzy uczestniczyli w programach wsparcia utrzymywali abstynencję około 1,7 raza częściej niż palacze, którzy nie uczestniczyli w programach antynikotynowych (palenia tytoniu zaprzestało 9,3% osób w grupach uczestniczących w programach, w porównaniu z 5,6% osób, którzy zaprzestali palenia tytoniu bez uczestnictwa w programach). Większość badań dotyczyła programów antynikotynowych, które opierały się głównie na otrzymywaniu wiadomości tekstowych.

Jakość i kompletność danych naukowych

Wyniki niniejszego przeglądu są umiarkowanej jakości. Jednakże, wszystkie badania przeprowadzono w krajach o wysokim dochodzie oraz stosowano głównie wiadomości tekstowe, dlatego też wyniki te mogą nie być reprezentatywne u osób z krajów biedniejszych lub uczestniczących w innego typu programach antynikotynowych dostarczanych za pomocą telefonów komórkowych. Nie odnaleziono żadnych opublikowanych badań spełniających kryteria włączenia, które dotyczą stosowania aplikacji wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu dedykowanych do smartfonów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save