Interwencje, które działają na układ immunologiczny u osób z amiotrofią cukrzycową

Pytanie badawcze

Czy immunoterapia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia amiotrofii cukrzycowej?

Wprowadzenie

Amiotrofia cukrzycowa, znana również jako radikulopleksopatia lędźwiowo-krzyżowa w przebiegu cukrzycy, cukrzycowa neuropatia udowa lub zespół Brunsa-Garlanda jest niezbyt częstym zaburzeniem nerwów obwodowych (nerwy biegnące poza mózgiem i rdzeniem kręgowym), które występuje u osób z cukrzycą. Zaburzenie to powoduje ból i osłabienie nóg, głównie w obrębie mięśni przedniej części uda. Niektórzy badacze odkryli występowanie stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych i zasugerowali, że zapalenie może zaburzać dopływ krwi do nerwów. Stąd leki, które oddziałują na komórki układu immunologicznego mogłyby być pomocne.

Charakterystyka badań

Odnaleźliśmy tylko jedno ukończone badanie, które obejmowało 75 osób otrzymujących metyloprednizolon lub placebo. Jednak wyniki nie zostały jeszcze w pełni opublikowane i nie były dostępne dla dalszej analizy. W opublikowanym streszczeniu badania nie raportowano zdarzeń niepożądanych. Obecnie nie istnieją żadne dane naukowe, które pozwoliłyby potwierdzić, że różne rodzaje immunoterapii mogą wpływać korzystnie na osoby z tym schorzeniem.

Oczekujemy na wyniki badań, aby przeanalizować, czy glikokortykosteroidy, immunoglobuliny lub inne interwencje, działające na układ odpornościowy mają wpływ na leczenie amiotrofii cukrzycowej.

Dane są aktualne do września 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information