Terapia medytacyjna w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie, które na wiele sposobów dotyka znaczną liczbę dzieci i dorosłych. Charakteryzuje się przewlekłymi stanami nieuwagi, impulsywnością i nadpobudliwością. Terapia medytacją może być korzystnym sposobem leczenia u osób z ADHD. Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności tej terapii. Z powodu małej liczby badań, które można było włączyć do przeglądu i ich ograniczeń, nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków w odniesieniu do skuteczności medytacji w leczeniu ADHD. Nie stwierdzono żadnych niepożądanych działań wynikających ze stosowania medytacji dla dzieci. Należy przeprowadzić więcej badań nad terapią medytacyjną w ADHD, aby można było wyciągnąć wnioski odnośnie jej skuteczności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Arkadiusz Sendecki Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information