Stosowanie flawonoidów w leczeniu żylnych owrzodzeń podudzi

Żylne owrzodzenia podudzi (widoczne jako otwarte rany) mogą powstawać z powodu zablokowania przepływu krwi lub uszkodzenia żył w kończynach dolnych. Stosowanie ucisku za pomocą bandaży lub pończoch, jest powszechnie znaną metodą, pomocną w gojeniu się żylnych owrzodzeń podudzi. Flawonoidy, które są powszechnie stosowane w suplementach diety, występują w różnych produktach spożywczych i napojach na bazie roślin w tym w kakao, czekoladzie, herbacie i czerwonym winie. Czasami stosowane są w celu wspomagania gojenia się owrzodzeń na kończynach dolnych. Wnioski z niniejszego przeglądu badań klinicznych mówią, że istnieją pewne dane naukowe wskazujące, że flawonoidy mogą być pomocne w żylnych owrzodzeniach podudzi. Jednakże, wiele badań nie zostało dobrze opisanych i nie możemy być pewni czy obserwowane korzystne efekty są rzeczywiste czy nie. Oznacza to, że nie możemy sformułować mocnych wniosków lub rekomendować rutynowego stosowania flawonoidów u osób z żylnymi owrzodzeniami podudzi. Niezbędne jest przeprowadzenie większych i lepszych metodologicznie badań w celu oceny rzeczywistych klinicznych efektów stosowania flawonoidów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information