Wczesne podawanie dodatkowych pokarmów i płynów u zdrowych, karmionych piersią noworodków donoszonych

Na czym polega problem?

W zaleceniach międzynarodowych rekomenduje się wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia, jednakże podawanie niemowlętom karmionym piersią, innych płynów i/lub pokarmów przed ukończeniem szóstego miesiąca jest powszechne w wielu krajach i społecznościach.

Czemu to jest ważne?

Biorąc pod uwagę, że wiele niemowląt nie jest karmionych wyłącznie piersią w pierwszych sześciu miesiącach życia, istotnym jest sprawdzenie potencjalnych korzyści lub ryzyka, związanych z podawaniem niemowlętom karmionym piersią, płynów innych niż mleko matki lub uzupełniających pokarmów w pierwszych sześciu miesiącach po urodzeniu.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Niniejszy przegląd zawiera 11 badań z randomizacją obejmujących łącznie 2542 niemowlęta.

Podawanie dzieciom małych ilości sztucznego mleka, jako uzupełnienie karmienia piersią, kilka dni po urodzeniu nie wpływało na liczbę niemowląt karmionych piersią (wyłącznie lub tylko częściowo) przy wypisie ze szpitala, jednakże nieznacznie zwiększało prawdopodobieństwo jakiegokolwiek karmienia piersią w trzecim miesiącu życia. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy grupami w poziomie macierzyńskiej pewności siebie (termin definiowany jako postrzeganie przez matki swoich zdolności do opieki i rozumienia swoich dzieci - przyp. tłum.). Podawanie mleka sztucznego przed rozpoczęciem karmienia piersią miało niewielki, ochronny wpływ przed wystąpieniem alergii w wieku 18 miesięcy, w porównaniu z wyłącznym karmieniem piersią. Jednakże w badaniu tym nie wykonywano żadnych badań lub testów diagnostycznych, aby potwierdzić obserwowane objawy alergii, dlatego też wyniki te należy interpretować z ostrożnością.

Prawdopodobieństwo kontynuowania karmienia piersią niemowląt było większe w grupie dzieci karmionych wyłącznie piersią w porównaniu z grupą, w której karmienie piersią uzupełniano podawaniem wody lub wody z glukozą w pierwszych dniach po urodzeniu. Nie odnaleziono danych naukowych wskazujących na korzyści w odniesieniu do stężenia glukozy, temperatury, utraty masy ciała noworodków karmionych piersią, którym dodatkowo podawano wodę lub wodę z glukozą.

Nie zaobserwowano zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii pokarmowych, egzemy lub zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy wywołanego przez białka pokarmowe u noworodków karmionych piersią oraz uzupełniającymi pokarmami, w okresie od czwartego do szóstego miesiąca. Nie wykazano różnic pomiędzy grupą wprowadzającą pokarmy uzupełniające a grupą karmiącą wyłącznie piersią w odsetku dni, w których występowały objawy kaszlu, nieżytu, obecności wydzieliny w nosie i chrypki, gorączki, a także różnic w niedoborze żelaza lub w przyroście masy ciała.

Co to oznacza?

Niniejszy przegląd nie dostarczył wystarczających danych naukowych, które zaprzeczałyby zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia i innych międzynarodowych organizacji zdrowia, które mówią o wyłącznym karmieniu piersią bez podawania uzupełniających pokarmów lub płynów w okresie pierwszych sześciu miesięcy po urodzeniu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information