Prowadzenie edukacji podczas ciąży w celu wydłużenia czasu karmienia piersią

Na czym polega problem?

Karmienie piersią ma pozytywny wpływ na zdrowie dziecka i matki oraz na łączącą ich więź. U niemowląt karmionych piersią rzadziej obserwuje się problemy ze strony brzucha oraz problemy z oddychaniem, niemowlęta rzadziej chorują na infekcje ucha, mają lepiej wykształcony aparat mowy, lepszy wzrok, a także lepiej rozwijają się fizycznie i umysłowo. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta karmić wyłącznie piersią od urodzenia do ukończenia szóstego miesiąca życia, a następnie aby naturalny pokarm stanowił dodatek do odpowiedniego dla danego wieku żywienia przez dwa lata i dłużej. Wiele kobiet nie jest w stanie przestrzegać tych zaleceń, więc chcielibyśmy się dowiedzieć w jaki sposób można pomóc kobietom w karmieniu piersią.

Dlaczego to jest ważne?

Edukacja przedporodowa na temat karmienia piersią polega na przekazaniu kobietom informacji zanim jeszcze dziecko przyjdzie na świat. Jednym z powodów, dla których kobiety nie są w stanie karmić piersią jest brak edukacji i wiedzy na temat tego jak mają to robić. Jesteśmy zdania, że podniesienie poziomu wiedzy kobiet w ciąży może pomóc im karmić piersią dłużej, ale nie mamy pewności w jaki sposób należy przekazywać te informacje, aby były jak najbardziej pomocne dla kobiet.

Jakie dane odnaleźliśmy?

Do przeglądu włączyliśmy 24 badania, w których udział wzięło 10 056 kobiet, a do analizy włączyliśmy 20 badań, które objęły 9789 kobiet. Większość badań przeprowadzono w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Australia. Koleżeńskie porady, konsultacje dotyczące laktacji czy formalna edukacja podczas ciąży nie wydają się zwiększać ani liczby kobiet podejmujących próbę karmienia piersią, ani długości jego trwania. Jednak niektóre z większych badań naukowych prowadzonych w różnych środowiskach (jedno w Nigerii, jedno w Singapurze) dostarczają pewnych danych naukowych wskazujących, że edukacja może być pomocna.

Co to oznacza?

W dalszym ciągu nie jesteśmy pewni, czy prowadzenie edukacji na temat karmienia piersią podczas ciąży jest pomocne dla kobiet. Obecnie żadne z badań z randomizacją (badania, w których losowo przydziela się uczestników do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.) nie dostarcza dobrej jakości danych naukowych wskazujących na to, że edukacja kobiet w ciąży ma bezpośredni wpływ jakość i czas trwania karmienia piersią. Kobiety, które otrzymały standardową opiekę podczas ciąży decydują się na karmienie piersią równie często jak kobiety, które otrzymały dodatkowo edukację w tym zakresie. Jesteśmy pewni co do wiarygodności wyników badań oceniających podjęcie karmienia piersią po urodzeniu i karmienie piersią po sześciu miesiącach: dodatkowa edukacja nie wydaje się wpływać na te decyzje. Pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące wpływu edukacji na decyzję o karmieniu wyłącznie piersią po trzech i po sześciu miesiącach życia; edukacja na temat karmienia piersią przekazywana kobietom zdaje się nie być przydatna, jednak przyszłe badania mogą zmienić nasze postrzeganie tej sytuacji. Dalsze badania mogą również zmienić zrozumienie wpływu edukacji podczas ciąży na karmienie piersią w trzecim miesiącu życia dziecka. Większość badań włączonych do niniejszego przeglądu przeprowadzono w krajach wysoko rozwiniętych, więc nie ma pewności czy nasze wnioski będą trafne również w innych środowiskach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Gołębiowska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information