Przeprowadzanie przesiewowych badań wzroku u starszych kierowców w zapobieganiu urazom i zgonom spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi

Sprawny wzrok jest niezbędny do bezpiecznego prowadzenia samochodu. Ponieważ wzrok pogarsza się wraz z wiekiem, a odsetek starszych osób w populacji zwiększa się, ważną kwestią do rozważenia przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa drogowego opartej na dowodach naukowych jest rozważenie wprowadzenia obowiązkowych badań przesiewowych wzroku u osób starszych. Obowiązkowe przesiewowe badanie wzroku przy wydawaniu lub odnawianiu prawa jazdy pozwala zapewnić, że starsi kierowcy będą w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdy. Do tej pory nie przeprowadzono badań oceniających wpływ wykonywania przesiewowych badań wzroku na zapobieganie wypadkom drogowym spowodowanym przez starszych kierowców. Jednakże biorąc pod uwagę jak duże znaczenie dla bezpiecznej jazdy ma dobry wzrok, wykonywanie badania wzroku pozostaje ważną kwestią w przypadku wszystkich posiadaczy prawa jazdy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Paulina Kaźmierska Redakcja Karolina Moćko

Tools
Information