Interwencje stosowane we wrzodzie Moorena

Wrzód Moorena jest stanem zapalnym występującym na brzegu rogówki (przezroczystej przedniej części oka). Jego przyczyna nie jest znana. Jest bardzo bolesny i może prowadzić lub doprowadzi do utraty wzroku, jeżeli nie będzie leczony. Występuje na całym świecie i dotyka wszystkich grup wiekowych. Rozpoznaje się go przez wykluczenie innych przyczyn owrzodzeń brzeżnych rogówki, takich jak przewlekle zapalenie stawów spowodowane reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie wrzodu Moorena może być zarówno zachowawcze, jak i chirurgiczne. W ramach farmakoterapii stosuje się leki takie jak steroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Metody chirurgiczne obejmują wycięcie spojówki (cienka, przezroczysta tkanka pokrywa powierzchnię oka) z rogówki, usunięcie martwej tkanki rogówki i przeszczep rogówki. Autorzy przeglądu postawili sobie za cel określenie najlepszych dostępnych interwencji w leczeniu wrzodu Moorena, poprzez poszukiwanie badań z randomizacją (RCT; badania, w których uczestnicy przydzielani są losowo do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.) porównujących różne formy leczenia pomiędzy sobą oraz leczenie z nieleczeniem. W wyniku przeszukiwania elektronicznych baz danych nie odnaleziono żadnych badań klinicznych z randomizacją (RCT) dotyczących leczenia wrzodu Moorena. Niniejszy przegląd wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dobrze zaprojektowanych badań klinicznych z randomizacją (RCT) zarówno dla zachowawczego, jak i chirurgicznego leczenia wrzodu Moorena. Badania te powinny koncentrować się na punktach końcowych takich jak liczba uczestników wyleczonych w porównaniu do osób niewyleczonych, procent powierzchni wyleczonej oraz szybkość gojenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Storman Redakcja: Agnieszka Ole

Tools
Information