Stosowanie oleju rybnego u osób po przeszczepieniu nerki

Niniejszy przegląd dotyczy oceny możliwych korzyści i szkód związanych ze stosowaniem oleju rybnego w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia nerek i chorób serca u osób po przeszczepieniu nerki otrzymujących standardowe leczenie zapobiegające odrzuceniu przeszczepu. Uzyskano informacje z 15 badań, w których wykazano, że stosowanie oleju rybnego nieznacznie zwiększa stężenie cholesterolu HDL w surowicy i obniża rozkurczowe ciśnienie krwi. Badania te nie zawierały wystarczających informacji o różnicy pomiędzy pacjentami stosującymi olej rybny a otrzymującymi placebo w odniesieniu do ryzyka zgonu, chorób serca i odrzucenia przeszczepu, a także czynności przeszczepionej nerki. Wydaje się, że przyjmowanie oleju rybnego nie powoduje negatywnych skutków. Korzyścią ze stosowania oleju rybnego po przeszczepieniu nerki jest umiarkowane złagodzenie niektórych czynników ryzyka chorób serca. Nie odnaleziono wystarczających informacji, aby wykazać jakiekolwiek korzyści w profilaktyce chorób serca i upośledzenia czynności nerki. Potrzebne są badania lepszej jakości obejmujące większą liczbę chorych, aby sformułować zalecenia dotyczące regularnego stosowania oleju rybnego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information