Stosowanie chininy w skurczach mięśni

Pytanie badawcze

Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących skuteczności stosowania chininy w skurczach mięśni

Wprowadzenie

Skurcze mięśni mogą się pojawić w dowolnym miejscu i u każdego, jednakże skurcze mięśni nóg są szczególnie powszechne u osób starszych. Chinina jest lekiem, który stosowano w leczeniu skurczów mięśni od wielu lat. Istnieją sprzeczne dane naukowe na temat możliwości zmniejszania przez nią skurczów. Chinina może powodować poważne, nawet śmiertelne, działania niepożądane szczególnie w przypadku przedawkowania.

Charakterystyka badań

Niniejszy przegląd obejmuje 23 badania kliniczne, w których uczestniczyło 1586 osób. W badaniach porównywano stosowanie chininy lub leków opartych na chininie z leczeniem nieaktywnym (placebo) lub innym aktywnym leczeniem. Nie odnaleźliśmy żadnych nowych badań w wyniku ponownego wyszukiwania literatury medycznej oraz aktualizacji przeglądu w 2014 r.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

Ryzyko błędu systematycznego było znacznie zróżnicowane pomiędzy włączonymi badaniami. Wszystkie 23 badania opisano jako badania z randomizacją, ale w większości niejasno została opisana procedura przydzielania uczestników do grup leczenia. Istnieją dane naukowe o niskiej jakości, wskazujące, że chinina (od 200 mg do 500 mg dziennie) istotnie zmniejsza liczbę skurczów oraz liczbę dni, w których występują skurcze. Ponadto istnieją umiarkowanej jakości dane wskazujące, że chinina zmniejsza nasilenie skurczów. Istnieją umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące, że stosowanie chininy powoduje występowanie większej liczby łagodnych działań niepożądanych, w porównaniu z podawaniem placebo, ale nie zanotowano większej liczby poważnych działań niepożądanych. Jednakże, istnieją wiarygodne doniesienia z innych źródeł, wskazujące, że przedawkowanie chininy może powodować poważne szkody na zdrowiu, włącznie ze śmiercią.

Niskiej lub umiarkowanej jakości dane naukowe wskazują, że nie ma istotnych różnic pomiędzy chininą a witaminą E lub chininą a stosowaniem witaminy E łącznie z chininą. Istnieją dane naukowe pochodzące z jednego badania wskazujące, że teofilina w połączeniu z chininą łagodzi skurcze bardziej niż podawanie samej chininy. W pojedynczym badaniu nie wykazano istotnych różnic w wynikach, gdy porównywano chininę z zastrzykami z lidokainy.

Konieczne są dalsze badania w celu określenia najlepszej dawki oraz czasu trwania leczenia, jak również innych niż chinina metod leczenia skurczów.

Dane naukowe są aktualne do października 2014 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information