Kinin za grčeve mišića

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi o djelovanju kinina na mišićne grčeve.

Dosadašnje spoznaje

Mišićni grčevi se mogu pojaviti bilo gdje i kod svakoga; no, grčevi mišića nogu su posebno učestali kod starijih ljudi. Kinin je lijek koji se koristi u liječenju grčeva već niz godina. Dokazi o djelotvornosti kinina u ublažavanju grčeva su proturječni. Kinin može uzrokovati ozbiljne, čak i smrtonosne nuspojave, posebice kod predoziranja.

Značajke istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled obuhvaća 23 ispitivanja sa 1586 sudionika. Ispitivanja su uspoređivala kinin ili lijekove koje sadrže kinin sa neaktivnom terapijom (placebom) ili drugim aktivnim terapijama. Nisu pronađene nove studije kad je ponovno pretraživana medicinsku literaturu i kad je 2014. ažuriran sustavni pregled.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Rizik pristranosti u obuhvaćenim studijama je značajno varirao. Sva 23 ispitivanja su predstavljena kao randomizirana, ali u mnogim studijama nije jasno opisano kako su sudionici raspoređeni u terapijske skupine. Postoje dokazi manje kvalitete da kinin (200 do 500 mg dnevno) značajno smanjuje broj grčeva i dokazi srednje kvalitete da smanjuje njihovu jačinu. Postoje srednje kvalitetni dokazi da kinin izaziva manje nuspojava u odnosu na placebo, ali nije opisano povećanje broja ozbiljnijih nuspojava. Međutim, postoje pouzdana izvješća, iz drugih izvora, da predoziranje kininom može izazvati ozbiljnu štetu, uključujući i smrt.

Dokazi slabe i srednje kvalitete pokazuju da nema značajne razlike između kinina i vitamina E te kombinacije kinin-vitamin E. Jedna studija pokazuje da teofilin, kombiniran s kininom, poboljšava liječenje grčeva više nego kinin sam. U jednoj studiji nije bilo značajne razlike između kinina i injekcija ksilokaina.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo najbolju dozu i trajanje terapije, kao i druge terapije za pomoć kod grčeve.

Predstavljeni su dokazi objavljeni u literaturi do listopada 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Frane Šuman
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information