Przedoperacyjna kąpiel lub prysznic z użyciem środków odkażających skórę (antyseptycznych) w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego

Zakażenie miejsca operowanego stanowi poważne powikłanie po zabiegu operacyjnym i zwykle wiąże się z dłuższym pobytem pacjenta w szpitalu oraz z większymi kosztami leczenia. Powszechnie stosuje się roztwór środka antyseptycznego podczas kąpieli lub prysznica przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ panuje przekonanie, że może to pomóc zapobiec rozwojowi zakażenia miejsca operowanego. Do niniejszego przeglądu włączono 7 badań, obejmujących łącznie 10 000 pacjentów, w których oceniano skuteczność stosowania środków antyseptycznych (roztworu chlorheksydyny) na skórę, w porównaniu z użyciem zwykłego mydła lub niestosowaniem prysznica/kąpieli przed zabiegiem operacyjnym. W tym przeglądzie nie zidentyfikowano jasnych danych naukowych wskazujących, że użycie roztworu chlorheksydyny przed zabiegiem operacyjnym było skuteczniejsze niż stosowanie innych produktów myjących, w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Mączyńska, Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information