Pueraryna w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu

Pytanie badawcze

Naszym celem była ocena skuteczności pueraryny u osób z udarem niedokrwiennym mózgu.

Wprowadzenie

Udar mózgu jest częstą przyczyną zgonów i dużej niepełnosprawności. Pueraryna to substancja wywodząca się z chińskiej medycyny tradycyjnej, ekstrahowana jest z korzenia Pueraria lobata (Willd.), a powszechnie znana jako kudzu. W Chinach substancja ta jest szeroko stosowana w leczeniu ostrych udarów niedokrwiennych mózgu. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na silne właściwości przeciwutleniające i ochronne działanie na neurony, ale pozostaje wciąż niejasne, czy aktualne dane naukowe dostarczają informacji popierających rutynowe stosowanie pueraryny.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy badań klinicznych opublikowanych do sierpnia 2015 roku i włączyliśmy 20 badań z randomizacją dotyczących stosowania pueraryny u osób z udarem niedokrwiennym mózgu, obejmujących łącznie 1574 uczestników. Jedynie dwa badania oceniały odsetek zgonów lub stopień niepełnosprawności na koniec okresu obserwacji. W pozostałych badaniach uczestników obserwowano krócej niż jeden miesiąc.

Główne wyniki

Do niniejszej aktualizacji przeglądu włączyliśmy 20 badań z randomizacją z udziałem 1574 uczestników; pięć badań było nowych. Leczenie pueraryną nie zmniejszało liczby zgonów lub stopnia niepełnosprawności na koniec okresu obserwacji. Pueraryna wpływała na poprawę deficytów neurologicznych na koniec leczenia. We włączonych badaniach nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska ze względu na niekompletne informacje dotyczące metodologii oraz krótki okres obserwacji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information