Karmienie piersią lub mlekiem matki w łagodzeniu bólu podczas wykonywania procedur medycznych u noworodków

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Karmienie piersią zmniejsza nasilenie bólu u noworodków poddawanych bolesnym procedurom medycznym. Leki przeciwbólowe są zazwyczaj stosowane w przypadku większych zabiegów, ale nie zawsze są podawane podczas niewielkich bolesnych procedur, takich jak pobieranie krwi (z pięty lub żyły). Istnieje wiele metod niefarmakologicznych, które mogą być stosowane u dzieci w celu zmniejszenia bólu. Są to kołysanie, otulanie, ssanie smoczka lub podawanie słodkiego płynu (np. sacharoza lub glukoza). Różne badania przeprowadzone w grupie niemowląt wykazały, że karmienie piersią jest dobrą metodą zmniejszenia odczuwania przez nie bólu podczas drobnych bolesnych procedur medycznych. Badania te były przeprowadzone u dzieci urodzonych w prawidłowym terminie porodu i wykazały, że karmienie piersią jest skuteczne na podstawie skrócenia czasu płakania i niższej punktacji odczuwania bólu w różnych skalach zaprojektowanych dla niemowląt. Podawanie mleka matki za pomocą strzykawki nie wykazało takiego samego efektu jak karmienie piersią. Nie przeprowadzano badań wśród dzieci przedwcześnie urodzonych, dlatego też nowe badania są potrzebne w celu ustalenia czy podawanie mleka matki tym niemowlętom jest skuteczne w uśmierzaniu bólu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając