Implanty drenujące w jaskrze

Jaki był cel tego przeglądu?
Chcieliśmy się dowiedzieć:
1. Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo implantów drenujących w obniżaniu ciśnienia w oku w porównaniu ze standardową operacją (trabekulektomia);
2. Jak skuteczne i bezpieczne są różne rodzaje implantów drenujących, gdy porównano je między sobą; oraz
3. Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo implantów drenujących, gdy interwencje te są modyfikowane.

Po dokonaniu wyszukiwania zidentyfikowaliśmy 27 badań klinicznych spełniających kryteria włączenia.

Główne wnioski
Nie ma pewności, czy implanty drenujące są bardziej skuteczne lub bezpieczniejsze niż standardowa operacja (trabekulektomia) stosowana w leczeniu jaskry (dane naukowe o bardzo niskiej pewności). Implanty Baerveldta i Molteno mogą obniżać ciśnienie oczne bardziej niż implanty Ahmed (dane naukowe o umiarkowanej i niskiej pewności).

Co ocenialiśmy w tym przeglądzie?
Jaskra to choroba spowodowana gromadzeniem się płynu w przedniej części oka. Nagromadzony płyn powoduje wzrost ciśnienia w oku, co może doprowadzić do zniszczenia nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Niektóre osoby z jaskrą wymagają leczenia chirurgicznego, aby zmniejszyć ciśnienie w oku. Standardowy zabieg chirurgiczny to trabekulektomia. Podczas tej operacji wytwarza się niewielką przetokę (otwór) w tkance przedniej części oka, aby umożliwić odpływ płynu. Alternatywnie można do oka wszczepić mały implant tzw. implant drenujący, dzięki któremu zostaje wytworzona droga odpływu dla płynu.

Jakie były główne wyniki tego przeglądu?
Odnaleźliśmy 27 badań. W czterech badaniach porównywano implanty drenujące (Ahmed lub Baerveldt) ze standardowym zabiegiem chirurgicznym (trabekulektomia). W pięciu badaniach dokonano porównania dwóch rodzajów implantów drenujących (Ahmed versus Baerveldt, Ahmed versus Molteno oraz Molteno versus Schocket). Natomiast w 18 badaniach porównywano pomiędzy sobą różne modyfikacje implantów drenujących.

Wyniki przeglądu były następujące.
1. Dane naukowe porównujące implanty drenujące z trabekulektomią charakteryzowały się bardzo niską pewnością (co do wiarygodności obserwowanego efektu - przyp. tłum.).
2. Istniały pewne różnice pomiędzy różnymi typami implantów: implanty Baerveldt i Molteno działały lepiej niż implanty Ahmed pod względem obniżenia ciśnienia w oku oraz zapotrzebowania na leki przeciwjaskrowe (dane naukowe umiarkowanej do niskiej pewności). Implanty Molteno mogą być skuteczniejsze niż implanty Schocket (dane naukowe niskiej pewności dotyczące wyłącznie ciśnienia w oku).
3. W 18 badaniach oceniano wiele różnych modyfikacji implantów drenujących, jednak otrzymane dane naukowe były niejednoznaczne.

Do kiedy jest ten przegląd aktualny?
Autorzy przeglądu poszukiwali badań, które zostały opublikowane do 15 sierpnia 2016 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information