Szczepienia przeciw pneumokokom w okresie ciąży jako profilaktyka infekcji u niemowląt

Nie ma wystarczających danych pozwalających ocenić czy stosowanie szczepień przeciwko pneumokokom w czasie ciąży zapobiega zakażeniom u niemowląt.

Mimo, że częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej na świecie jest zróżnicowana, to odsetki poważnych powikłań i zgonów wśród dzieci, które zachorowały są wysokie. Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) kolonizują górne drogi oddechowe i mogą prowadzić do bakteriemii, zapalenia opon mózgowych oraz innych infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych w tym także zapalenia ucha środkowego i zapalenia zatok. Schemat szczepień niemowląt obejmujący 3 dawki podstawowe oraz dawkę przypominającą może zmniejszać skutki choroby pneumokokowej u zaszczepionych dzieci. Jednakże szczepienia te nie spełniają efektu ochronnego u niemowląt poniżej 3. miesiąca życia. Szczepienia matek przeciwko pneumokokom w czasie ciąży mogą być sposobem zapobiegania chorobie pneumokokowej w pierwszych miesiącach życia noworodka. Autorzy włączyli 7 badań klinicznych z randomizacją. Łącznie 919 kobiet w ciąży uczestniczyło w 6 badaniach klinicznych z randomizacją, których wyniki uwzględniono w tym przeglądzie. Badania porównywały 23-walentną polisacharydową szczepionkę przeciwko pneumokokom ze szczepionką kontrolną. Każda kobieta otrzymywała pojedynczą iniekcję szczepionki pneumokokowej lub kontrolnej (jeżeli była stosowana). Średni wiek ciąży, w czasie szczepień, jeśli go podano, wynosił 27-38 tygodni. Jedynie w 2 badaniach o łącznej liczbie 241 kobiet ciężarnych oceniano zakażenia wśród noworodków. Nie były to wystarczające dane pozwalające na stwierdzenie czy szczepienia przeciwko pneumokokom w czasie ciąży zmniejszają liczbę zakażeń u noworodków. Dwa badania o łącznej liczbie 146 kobiet ciężarnych oceniające obecność pneumokoków w jamie nosowej (kolonizacja pneumokokami) u niemowląt, nie dostarczyły wystarczających danych wskazujących na wpływ szczepienia na zmniejszenie kolonizacji bakteriami między drugim a trzecim miesiącem życia dziecka lub szóstym a siódmym miesiącem życia. Włączone badania były dobrej jakości. Nie wykazano różnicy w tkliwości w miejscu wkłucia pomiędzy szczepionką przeciwko pneumokokom a kontrolną. Nie występowały poważne działania niepożądane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny, redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information