Stosowanie obturatorów (zasłonek na oko) w otarciach rogówki

Jaki jest cel przeglądu?
Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie czy stosowanie zasłonki na oko w otarciach rogówki jest skuteczne w łagodzeniu bólu i pomocne w gojeniu w porównaniu do niestosowania zasłonki. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na pytanie, które było celem przeglądu, i zidentyfikowali 12 badań.

Kluczowe informacje
Zasłanianie oka prawdopodobnie nie przyspiesza gojenia oraz może nie mieć żadnego istotnego wpływu na łagodzenie bólu. Żadne z badań nie opisywało wpływu zasłonek na większe otarcia rogówki.

Co badano w przeglądzie?
Rogówka to zewnętrzna, przezroczysta część gałki ocznej. Otarcie rogówki może powstać w wyniku zadrapań lub powierzchownego uszkodzenia rogówki. Są to powszechne problemy, które mogą być bardzo bolesne. Powszechnie stosowaną opcją leczenia jest zastosowanie zasłonki na oko, co może mieć wpływ na długość procesu gojenia. Ponadto może także zapewnić ulgę w bólu.

Jakie są głównie wyniki przeglądu?
Autorzy przeglądu odnaleźli 12 stosownych badań. 6 pochodziło z Ameryki Północnej, 5 z Europy oraz 1 z Ameryki Południowej (Brazylii). Badania te porównywały stosowanie zasłonek do ich niestosowania.

U osób otrzymujących zasłonki występuje mniejsze prawdopodobieństwo wygojenia się otarcia rogówki po 24 godzinach w porównaniu do osób, które nie stosują zasłonki (dane naukowe dostarczające mało pewności co do rzetelności tego oszacowania). Stosowanie zasłonki prawdopodobne wiąże się z niewielką różnicą lub nie wiąże się z jakąkolwiek różnicą co do liczby osób, u których rana wygoiła się po 48 i 72 godzinach (dane naukowe dostarczające umiarkowanej pewności co do rzetelności tego oszacowania).

Otarcie rogówki u osób stosujących zasłonki prawdopodobnie goi się nieco dłuższej niż u osób nie stosujących ich, jednak różnica ta była niewielka i prawdopodobnie nieistotna (dane naukowe dostarczające umiarkowanej pewności co do rzetelności tego oszacowania).

Stosowanie zasłonek może powodować więcej bólu w okresie 24 godzin (dane naukowe dostarczające mało pewności co do rzetelności tego oszacowania). Jednakże, zakres obserwowanych efektów zasłonek wskazuje, że mogą zarówno prowadzić do zwiększenia bólu jak i do jego zmniejszenia.

U osób z otarciem rogówki często występuje wrażliwość na światło, łzawienie oczu, uczucie ciała obcego oraz niewyraźne widzenie. Istnieje mało danych naukowych, które wskazywały na różnice w występowaniu powyższych objawów u osób stosujących zasłonki i niestosujących zasłonek.

Dane dotyczące jakości życia, ostrości widzenia oraz działań niepożądanych były ograniczone.

Jak aktualny jest przegląd?
Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 9 maja 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny, Redakcja Joanna Zając

Tools
Information