Zastosowanie muzykoterapii u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów muzykoterapii u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. ASD - autism spectrum disorder). Porównaliśmy muzykoterapię lub muzykoterapię jako uzupełnienie standardowej terapii w odniesieniu do niestosowania leczenia, podobnego leczenia bez muzyki (terapia ‘placebo’), lub do standardowego postępowania.

Wprowadzenie

Osoby z ASD mają trudności w interakcjach społecznych oraz komunikacji. Muzykoterapia wykorzystuje doświadczenia muzyczne i relacje, które dzięki nim się wykształcają, aby umożliwić ludziom relacje z innymi, żeby się komunikować oraz dzielić się swoimi uczuciami. W ten sposób muzykoterapia rozwiązuje niektóre z głównych problemów osób z ASD. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy muzykoterapia pomaga osobom z ASD, w porównaniu do innych metod postępowania.

Charakterystyka badania

Włączyliśmy 10 badań obejmujących łącznie 165 uczestników. W badaniach oceniano krótko- i średnioterminowe efekty interwencji z wykorzystaniem muzykoterapii (od jednego tygodnia do siedmiu miesięcy) u dzieci z ASD.

Główne wyniki

Muzykoterapia była skuteczniejsza od terapii "placebo" lub standardowego postępowania w odniesieniu do interakcji społecznych, niewerbalnych i werbalnych umiejętności komunikacyjnych, zachowania inicjującego i odwzajemniania społeczno-emocjonalnego. Muzykoterapia była również skuteczniejsza od terapii "placebo" lub standardowego postępowania w zakresie adaptacji społecznej, radości i jakości relacji rodzic-dziecko. W żadnym z włączonych badań nie odnotowano jakichkolwiek skutków ubocznych spowodowanych przez muzykoterapię.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była umiarkowana dla interakcji społecznych poza ramami leczenia, zachowania inicjującego, adaptacji społecznej oraz jakości relacji rodzic-dziecko, natomiast niska dla trzech pozostałych miar (niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych poza ramami leczenia, werbalnych umiejętności komunikacyjnych poza ramami leczenia i odwzajemniania społeczno-emocjonalnego). Przyczynami ograniczonej jakości danych naukowych były problemy ze metodologią badania oraz mała liczba pacjentów uczestniczących w badaniach.

Wnioski Autorów

Muzykoterapia może pomóc dzieciom z ASD doskonalić ich umiejętności w ważnych obszarach, takich jak społeczne interakcje oraz komunikacja. Muzykoterapia może także przyczyniać się do zwiększenia zdolności adaptacji społecznej u dzieci z ASD oraz wspierania jakości relacji rodzic-dziecko. Niektóre z włączonych badań opisywały interwencje, które dobrze pasują do leczenia w praktyce klinicznej. Potrzeba większej ilości odpowiednio zaprojektowanych badań oraz obejmujących większą liczbę osób. Ważne jest, aby szczegółowo zbadać, jak długo utrzymują się efekty muzykoterapii. Zastosowanie muzykoterapii wymaga specjalistycznego szkolenia akademickiego i klinicznego. Jest to bardzo istotne przy wykorzystywaniu wyników niniejszego przeglądu w praktyce.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole, Redakcja: Małgorzata Bała