Zabiegi lecznicze stosowane w zakażeniach grzybiczych rogówki (przezroczysta przednia część oka)

Wprowadzenie i pytanie badawcze
Grzybicza infekcja rogówki występuje rzadko w krajach o wysokich dochodach, jednakże jest stosunkowo powszechne w krajach o niskich dochodach. Jeśli pozostawi się ten stan bez leczenia w rogówce może powstać ubytek, co może doprowadzić do ślepoty. Mimo, że dostępnych jest wiele leków, nie jest jasne, który z nich jest najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny. Nasze pytanie badawcze brzmiało: które leczenie grzybiczej infekcji rogówki jest najlepsze.

Charakterystyka badań
Zidentyfikowaliśmy 12 badań z randomizacją obejmujących 981 osób. Dane naukowe są aktualne do marca 2015 roku. Większość badań klinicznych przeprowadzono w Indiach.

Główne wyniki i jakość danych naukowych
Badania obejmowały małą liczbę uczestników i większość z nich była obciążona ryzykiem błędu systematycznego (wypaczenie wyników badania z powodu błędów w jego zaplanowaniu lub przeprowadzeniu - przyp. tłum.). Ponadto oceniano w nich różne rodzaje leczenia. Oznaczało to, że dla większości ocenianych terapii nie mogliśmy sformułować wniosków, które z nich są najlepsze. Za wyjątkiem jednej interwencji. W trzech badaniach (434 uczestników) porównywano stosowanie natamycyny miejscowo z worykonazolem stosowanym miejscowo. Omawiane badania zawierały dane o niskiej jakości wskazujące, że 3 miesiące po rozpoczęciu leczenia więcej osób otrzymujących miejscowo natamycynę było wyleczonych i u większej liczby stwierdzano poprawę widzenia. Istnieją wysokiej jakości dane naukowe wskazujące, że u osób otrzymujących natamycynę mniejsze było prawdopodobieństwo ubytku rogówki i konieczności przeszczepu. Nie odnaleźliśmy danych naukowych dotyczących jakości życia. Jedno badanie zawierało dane wskazujące, że natamycyna jest szczególnie dobra w leczeniu określonych zakażeń grzybiczych (grzyby z rodzajuFusarium ).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Bała

Tools
Information