Liječenje gljivične infekcije rožnice oka (gljivični keratitis)

Dosadašnje spoznaje i istraživačko pitanje
Gljivična infekcija rožnice (prozirni površinski prednji dio oka) rijetko se događa u zemljama s visokim prihodima, ali je relativno česta u zemljama s niskim prihodima. Ako se rožnice ne liječi, u njoj se može stvoriti oštećenje koje može dovesti do sljepoće. Iako postoji niz lijekova koji su dostupni, nije jasno koji od njih je najučinkovitiji i najjeftiniji. Istraživačko pitanje ovog Cochrane sustavnog pregleda glasi: koja vrsta liječenja je najbolja za gljivičnu infekciju rožnice (gljivični keratitis)?

Obilježja istraživanja
Pronađeno je 12 randomiziranih kontroliranih studija koje su uključile ukupno 981 ispitanika; dokazi se odnose na istraživanja objavljena do ožujka 2015. Studije su uglavnom bile provedene u Indiji.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza
Studije su bile malene i za mnoge od njih je velika vjerojatnost od pristranosti. Studije su istražile različite terapije. To znači da se za većinu terapija ne mogu donijeti nikakvi zaključci o tome koja je terapija bolja. Pronađena je jedna iznimka. Dvije studije (434 ispitanika) usporedile su lokalnu primjenu natamicina i lokalnu primjenu vorikonazola. U tim su studijama pronađeni dokazi niske kvalitete da osobe koje dobivaju lokalni natamicin imaju veću vjerojatnost izlječenja i veću vjerojatnost boljeg vida tri mjeseca nakon početka liječenja. Pronađeni su dokazi visoke kvalitete da osobe koje primaju natamicin imaju manju vjerojatnost od razvoja oštećenja rožnice i da će im trebati presađivati rožnicu. Nisu pronađeni nikakvi rezultati vezani za kvalitetu života. Jedna studija sadržavala je dokaze po kojima je natamicin osobito dobar kad se koristi za liječenje jedne specifične vrste glijvične infekcije (Fusarium vrste).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information