Suplementacja witaminy C w ciąży

Suplementacja witaminy C w ciąży

Na czym polega problem?

Czy suplementacja witaminy C podczas ciąży poprawia wyniki matki i dziecka, i czy wiąże się z występowaniem jakichkolwiek działań niepożądanych?

Dlaczego ten problem jest ważny?

Mała podaż witaminy C może być związana z powikłaniami w trakcie ciąży, jak np. wysokie ciśnienie krwi z obrzękami rąk, stóp i twarzy (stan przedrzucawkowy), anemia, oraz urodzenie dziecka o małej masie urodzeniowej.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

W ramach przeglądu włączono 29 badań obejmujących 24 000 kobiet w ciąży z 17 różnych krajów. Danych z 4 badań nie można było wykorzystać w analizie. Całkowite ryzyko błędu systematycznego w badaniach (związanego z ich metodologią - przyp. red.) wahało się od małego do niepewnego i jakość danych od umiarkowanej do wysokiej. Najczęściej witaminę C stosowano w dawce 1000 mg, tak było w 15 badaniach. Wyniki wskazują, że rutynowa suplementacja witaminy C podczas ciąży, samej lub w połączeniu z innymi suplementami (przede wszystkim witaminą E), nie poprawia wyników u kobiet i ich dzieci. Odnotowano 36% zmniejszenie ryzyka przedwczesnego odklejania łożyska od ściany macicy u kobiet stosujących suplementację witaminy C (8 badań, 15 700 kobiet), dane te określono jako wysokiej jakości. Jednakże, nie jest jasne czy zaobserwowany wynik był efektem podawania witaminy C czy też innych, dodatkowo stosowanych suplementów diety, ponieważ w większości badań kobiety otrzymywały witaminę C w połączeniu z witaminą E. W badaniach, w których kobiety otrzymywały tylko witaminę C, odnotowano rzadsze występowanie przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (ang. premature rupture of membranes, PROM; przyp. tłum.) występującego przed terminem lub w terminie porodu. Wyniki wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w terminie porodu w badaniach, w których kobiety przyjmowały witaminę C i E. Dlatego potrzeba dalszych badań, aby ocenić rolę witaminy C w zakresie zmniejszenia ryzyka przedwczesnego odklejenia łożyska i przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Tylko w jednym badaniu stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia bólu brzucha przy podawaniu witaminy C, co może wskazywać na potencjalne niekorzystne efekty związane z suplementacją witaminy C w okresie ciąży.

Co to oznacza?

Suplementacja witaminy C w trakcie ciąży nie pomaga w zapobieganiu problemów związanych z ciążą takich jak: urodzenie martwego dziecka, zgon noworodka, przedwczesny poród, stan przedrzucawkowy oraz mała masa urodzeniowa dziecka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information