Tiamina w zapobieganiu i leczeniu Zespołu Wernickego-Korsakowa u osób nadużywających alkoholu

Zespół Wernickego-Korsakowa (WKS) jest zaburzeniem mózgu spowodowanym niedoborem witaminy B 1 (tiamina). Charakteryzuje się ostrym zaburzeniem niektórych lub wszystkich ruchów gałek ocznych, brakiem dobrowolnej koordynacji ruchów mięśni (ataksja) i dezorientacją. Pacjenci mogą umrzeć w ostrej fazie choroby, a u osób które przeżyły dalej rozwija się trwałe upośledzenie pamięci. Nadużywanie alkoholu jest ważną przyczyną WKS, choć nie jest jedynym czynnikiem. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów z wychwytem tiaminy pochodzącej z diety.

Rozpoznany WKS leczy się przez podawanie tiaminy, jednak nie jest jasne jak skuteczne jest to postępowanie, w szczególności w odniesieniu do czynności umysłowych. Zalecenia dotyczące dawkowania i czasu trwania leczenia tiaminą są określone arbitralnie. Poszukiwaliśmy badań z randomizacją porównujących stosowanie tiaminy z placebo lub alternatywnymi metodami leczenia, lub porównujących różne interwencje z użyciem tiaminy. Zidentyfikowano dwa badania spełniające kryteria włączenia, jednak   w jednym nie podano żadnych danych, które nadawałyby się do analizy, a analiza wyników drugiego badania była ograniczona z powodu nieprawidłowości metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Podsumowując nie ma dobrej jakości danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją, które pomogłyby lekarzom wybrać właściwą dawkę, częstość dawkowania, drogę podania lub czas trwania leczenia tiaminą w celu zapobiegania lub leczenia WKS wywołanego nadużywaniem alkoholu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information