Skuteczność wody w porównaniu z innymi roztworami w oczyszczaniu ran

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Woda jest często stosowana w oczyszczaniu ran celem zapobiegania zakażeniu. Może to być woda z kranu, woda destylowana, ochłodzona woda przegotowana lub sól fizjologiczna (słona woda). Korzystanie z wody z kranu do oczyszczenia świeżych ran u dorosłych nie zwiększa częstości zakażenia; jednakże, nie ma przekonujących danych naukowych, że oczyszczanie samo przez siebie jest lepsze niż nieoczyszczanie. Autorzy przeglądu stwierdzili, że gdy woda z kranu jest wysokiej jakości (zdatna do picia), to można ją uznać za równie dobrą jak inne metody, takie jak: sterylna woda lub sól fizjologiczna (a ponadto taka interwencja jest bardziej opłacalna ekonomicznie), jednak niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny