Preparaty sojowe w zapobieganiu alergii i nietolerancji pokarmowej u niemowląt

Dane naukowe sugerują, że podawanie preparatów sojowych zamiast preparatów mleka krowiego nie zmniejsza alergii u niemowląt i dzieci, które nie są karmione wyłącznie piersią. Preparaty dla niemowląt zostały zaprojektowane tak, aby spróbować zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii lub nietolerancji pokarmowej. Preparaty te zawierają hydrolizowane mleko krowie i sojowe. W przeglądzie badań na ten temat wykazano, że u niemowląt obciążonych dużym ryzykiem alergii, które nie mogą być karmione wyłącznie piersią, a są karmione preparatem sojowym, nie obserwuje się zmniejszenia występowania alergii w późniejszym niemowlęctwie i dzieciństwie, w porównaniu do tych karmionych preparatami mlekiem krowim. Nie znaleziono odpowiednich badań porównujących sojowe preparaty z hydrolizatami białkowymi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information