Terapia elektromagnetyczna w leczeniu odleżyn

Odleżyny to owrzodzenia skóry, które powstają w wyniku nacisku lub tarcia. Zazwyczaj pojawiają się u osób unieruchomionych w takich miejscach na ciele jak biodra, pięty i łokcie, a ich gojenie trwa długo. Terapia elektromagnetyczna nie jest formą promieniowania ani ogrzewania, ale wykorzystuje pole elektromagnetyczne w celu pobudzenia procesu gojenia. Jednakże wniosek z przeglądu badań brzmi, że nie ma mocnych danych wskazujących na to, aby terapia elektromagnetyczna pomagała lub utrudniała gojenie się odleżyn.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny. Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information