Interwencje, których celem była pomoc w rzuceniu palenia rozpoczynane w trakcie hospitalizacji

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Palenie tytoniu przyczynia się do powstawania wielu problemów zdrowotnych, w tym nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób płuc. Palenie zwiększa także ryzyko związane z hospitalizacją z powodu zabiegu operacyjnego. Osoby przebywające w szpitalu z powodu choroby związanej z paleniem tytoniu mogą być bardziej otwarte na przyjęcie pomocy w zerwaniu z nałogiem. W niniejszym przeglądzie obejmującym 50 badań stwierdzono, że programy antynikotynowe, które rozpoczynają się w trakcie pobytu chorego w szpitalu i obejmują poradnictwo antynikotynowe i dalsze wspomaganie przez co najmniej 1 miesiąc od wypisania ze szpitala są skuteczne. Tego typu programy są skuteczne u wszystkich hospitalizowanych palaczy, bez względu na przyczynę przyjęcia do szpitala, a także w podgrupie palaczy przyjętych do szpitala z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej łącznie z programem poradnictwa antynikotynowego zwiększa skuteczność takiego programu u hospitalizowanych palaczy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz Redakcja Karolina Moćko