Stosowanie ochraniaczy biodrowych w celu zapobiegania złamaniom kości udowej u osób starszych

Czym są ochraniacze biodrowe?

Osoby starsze, które mieszkają w domach opieki lub w domu obciążone są dużym ryzykiem upadku, w wyniku którego może dojść do złamania szyjki kości udowej. Ochraniacze biodrowe to plastikowe (twarde) lub piankowe (miękkie) wkładki, zwykle umieszczone w kieszeniach specjalnie zaprojektowanej bielizny. Nosi się je w celu amortyzacji bocznych upadków na biodra.

Czy noszenie ochraniaczy zapobiega złamaniom szyjki kości udowej?

Przeprowadziliśmy przegląd danych dotyczących efektów zastosowania ochraniaczy biodrowych w celu zapobiegania złamaniom szyjki kości udowej. Szukaliśmy wszystkich odpowiadających badań opublikowanych do grudnia 2012 roku. Odnaleźliśmy 19 badań, w których uczestniczyło około 17 000 osób w wieku około 80 lat.

Ogólnie jakość danych naukowych była umiarkowana.

U osób starszych przebywających w domach opieki, zapewnienie ochraniaczy biodrowych:
- prawdopodobnie nieco zmniejszyło ryzyko złamania szyjki kości udowej
- mogło nieznacznie zwiększyć prawdopodobieństwo złamania miednicy
- prawdopodobnie nie miało żadnego lub miało niewielki wpływ na ryzyko innych złamań lub upadków

U osób starszych żyjących w domu, zapewnienie ochraniaczy biodrowych
- prawdopodobnie nie miało żadnego lub miało niewielki wpływ na ryzyko złamania szyjki kości udowej.

Podczas noszenia ochraniaczy biodrowych u kilku osób wystąpiły objawy niepożądane (podrażnienie skóry). Jednak często osoby biorące udział w badaniach nie zakładały ochraniaczy biodrowych, pomimo że miały do nich zapewniony dostęp. Lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów i czynników konstrukcyjnych może wpływać na zaakceptowanie ochraniacza przez pacjenta i przestrzeganie zaleceń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kubala Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information