Interwencje pielęgniarskie w zaprzestaniu palenia

Wprowadzenie

Większość palaczy chce zerwać z nałogiem; pomocą dla nich mogą być porady i wsparcie udzielane przez pracowników opieki zdrowotnej. Pielęgniarki stanowią największą część personelu opieki zdrowotnej i pracują praktycznie na wszystkich jej poziomach. Głównym celem tego przeglądu było określenie, czy interwencje prowadzone przez pielęgniarki mogą pomóc dorosłym palaczom w rzuceniu palenia.

Charakterystyka badań

Niniejszy przegląd objął 58 badań klinicznych, w których pielęgniarki prowadziły interwencje antytytoniowe. Główną analizą objęto ponad 20 000 dorosłych uczestników obejmujących pacjentów będących w szpitalu i osoby z populacji ogólnej. Ostatnie przeszukanie baz danych przeprowadzono w styczniu 2017 r. We wszystkich badaniach analizowano zaprzestanie palenia po upływie co najmniej sześciu miesięcy.

Główne wyniki

Niniejszy przegląd dostarczył umiarkowanej jakości danych naukowych świadczących, że porady i wsparcie udzielane przez pielęgniarki mogą zwiększyć szanse na rzucenie palenia, zwłaszcza w warunkach szpitalnych lub społeczności lokalnej. Jedenaście badań porównywało różne interwencje udzielane przez pielęgniarki i nie odnaleziono danych wskazujących, że dodatnie innych elementów wpływa na zmianę tego efektu.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była umiarkowana, co oznacza, że przyszłe badania mogą zmienić naszą pewność co do wyników. Wynika to z faktu, że wyniki nie były jednorodne we wszystkich badaniach, a niektóre porównania były analizowane w nielicznych badaniach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz, Redakcja: Łukasz Strzeszyński Aktualizacja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information