Echinacea w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia

Preparaty z rośliny Echinacea są szeroko stosowane w przeziębieniu w niektórych krajach europejskich oraz w Ameryce Północnej. Dostępne na rynku preparaty z Echinacea są bardzo zróżnicowane, gdyż mogą być wytwarzane z różnych gatunków oraz z różnych części rośliny (ziele, korzeń lub obie części na raz), ponadto stosowane są różne metody produkcji preparatu (suszenie, ekstrakcja alkoholowa lub wyciskanie soku ze świeżych roślin), czasem także dodaje się inne zioła.

Przeanalizowaliśmy 24 badania kliniczne, w których wzięło udział 4631 uczestników, badające skuteczność kilku różnych preparatów z Echinacea stosowanych w celu zapobiegania i leczenia przeziębienia lub infekcji wywołanych rinowirusem (rodzaj wirusów odpowiedzialny m.in. za wywoływanie przeziębienia - przyp. tłum.). W niniejszym przeglądzie wykazano, że wiele produktów przygotowanych z różnych gatunków Echinacea , z różnych części rośliny, w różnej postaci, porównano z placebo, w badaniach z randomizacją (badanie, w którym osoby przydziela się losowo do grupy otrzymującej substancję badaną i kontrolną - przyp tłum.). Ze względu na znaczne różnice badanych preparatów, trudno było wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Pięć badań oceniono jako obarczone małym ryzykiem błędu systematycznego (błąd powodujący wypaczenie wyników badania) we wszystkich pięciu kategoriach narzędzia Cochrane przeznaczonego do oceny "Ryzyka błędu systematycznego" Pięć kolejnych badań oceniono jako obarczone małym ryzykiem błędu systematycznego, ze względu na niejasne ryzyko błędu tylko w jednej kategorii. Osiem badań oceniono jako posiadające duże ryzyko błędu systematycznego w co najmniej jednej z kategorii, a pozostałe sześć jako mające niejasne ryzyko błędu.

W większości badań analizowano czy przyjmowanie preparatów z Echinacea gdy już wystąpi przeziębienie skraca jego czas, w porównaniu z placebo. Chociaż wydaje się możliwe, że niektóre preparaty z Echinacea są bardziej skuteczne niż placebo w leczeniu przeziębienia, ogólne wnioski o istnieniu istotnych klinicznie skutków leczenia są słabe. Podsumowując, badania oceniające preparaty Echinacea w zapobieganiu przeziębieniom nie wykazały zmniejszenia częstości występowania choroby. Jednak prawie wszystkie badania profilaktyczne wskazywały na mały efekt profilaktyczny. Liczba pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali interwencje lub zgłaszali zdarzenia niepożądane, nie różniła się istotnie pomiędzy grupą leczoną i kontrolną, zarówno w badaniach dotyczących leczenia, jak i profilaktyki Jednakże w badaniach profilaktycznych istniała tendencja do większej liczby pacjentów, którzy zaprzestali udziału w badaniach z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych w grupie interwencji.

Dane są aktualne do lipca 2013 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information