Suplementacja witaminą B6 (pirydoksyna) w okresie ciąży lub porodu w celu poprawy wyników matki i noworodka

Niniejszy przegląd nie dostarcza danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją, które potwierdzałyby, że rutynowa suplementacja witaminy B6 w czasie ciąży przynosi jakiekolwiek korzyści. Jedynie wyniki jednego badania sugerują działanie ochronne przed próchnicą. Zbyt duże spożycie tej witaminy, w ilościach znacznie przekraczających zalecane dzienne spożycie, jest związane z drętwieniem i trudnościami w chodzeniu.

Witamina B6 należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. W organizmie odgrywa istotną rolę w licznych procesach metabolicznych i pomaga w rozwoju układu nerwowego. Witamina B6 znajduje się w wielu produktach spożywczych, w tym: mięsie, drobiu, rybach, warzywach i bananach. Uważa się, że witamina B6 może odgrywać rolę w profilaktyce stanu przedrzucawkowego, gdy ciśnienie krwi matki jest wysokie, pojawia się duża ilość białka w moczu lub inne dysfunkcje narządowe, a poród może wystąpić zbyt wcześnie. Witamina B6 może być pomocna w zmniejszaniu nasilenia nudności w okresie ciąży. Niniejszy przegląd obejmujący cztery badania (z udziałem łącznie 1646 kobiet w ciąży) oceniał rutynową suplementację witaminą B6 w okresie ciąży w celu zmniejszenia szansę wystąpienia stanu przedrzucawkowego i przedwczesnego porodu. W jednym badaniu witamina B6 podawana w postaci kapsułek doustnych lub pastylek do ssania skutkowała zmniejszeniem ryzyka wystąpienia próchnicy zębów u kobiet w ciąży. Pastylki do ssania wykazały większą skuteczność, co wskazuje na lokalne lub miejscowe działanie pirydoksyny w jamie ustnej. Nie znaleźliśmy żadnych wyraźnych różnic w odniesieniu do ryzyka wystąpienia rzucawki lub stanu przedrzucawkowego (odpowiednio: trzy badania i dwa badania, niska jakość danych naukowych ). Włączone badania nie dostarczyły wystarczającej ilości danych, aby można było przeprowadzić inne ważne analizy.

Włączone badania przeprowadzono pomiędzy 1960 a 1983 rokiem i nie oceniały wyników istotnych dla noworodków, dla których dopiero niedawno wykazano związek z witaminą B6, takich jak: mniej wad sercowo-naczyniowych i rozszczepów wargi i podniebienia. Włączone badania rozpoczynały się w różnych momentach ciąży, w większości odnotowano duży odsetek osób, które zaprzestały udziału w badaniu, a ponadto nie oceniano działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem witaminy B6.

Dalsze badania oceniające takie wyniki jak: rozszczepy wargi i podniebienia, wady układu sercowo-naczyniowego, rozwój neurologiczny, przedwczesny poród, stan przedrzucawkowy oraz działania niepożądane byłyby pomocne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information