Gebruik van psychologische behandelingen bij vrouwen die gediagnosticeerd zijn en onder behandeling zijn voor borstkanker zonder uitzaaiingen

Vraag van de review

We onderzochten het bewijs voor het effect van psychologische behandelingen op psychische klachten en levenskwaliteit bij vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker (dat is kanker die niet buiten de borst is uitgezaaid). De auteurs van de Cochrane Review verzamelden en analyseerden alle relevante studies om deze vragen te beantwoorden en vonden 60 studies.

Achtergrond

Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Omdat het een verontrustende diagnose is, is er veel onderzoek gedaan naar de psychologische gevolgen van de diagnose en behandeling van borstkanker. De diagnose en behandeling van borstkanker kan depressie en angst veroorzaken en de levenskwaliteit verminderen. Verschillende psychologische behandelingen worden daarom gebruikt om de psychologische nood na de diagnose borstkanker aan te pakken.

Kenmerken van de studies
Het bewijsmateriaal was actueel tot maart 2021. Een behandeling kan worden gegeven in een groep, als één-op-één contact tussen een therapeut en een patiënt, of in de vorm van relatietherapie waarbij de patiënt en haar echtgenoot de therapiesessies bijwonen. De controlegroep kan educatieve folders ontvangen of toegang krijgen tot studiebijeenkomsten of ontspanningscursussen. 

Na een uitgebreide zoektocht werden 60 studies met 7998 deelnemers geïncludeerd. De meeste behandelingen waren gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, waarbij iemands gedachten en gedrag worden veranderd. In het algemeen waren de methoden voor het beoordelen van de effecten (zoals angst, depressie en levenskwaliteit) na de behandeling en het tijdstip van deze beoordelingen niet in alle studies gelijk.

Belangrijkste resultaten

Vrouwen die psychologische therapie kregen, vertoonden een vermindering van depressie, angst, stemmingsstoornissen en stress, en een verbetering van de levenskwaliteit in vergelijking met de controlegroep. Het effect van psychologische therapie op coping en overleving kon niet worden bepaald omdat zeer weinig studies deze resultaten verzamelden of rapporteerden. 

Geen van de geïncludeerde studies vermeldde of bestudeerde bijwerkingen.

Verder onderzoek moet bekijken of de effecten van deze behandelingen duurzaam zijn na stopzetting van de therapie. Op basis daarvan kunnen mensen dan een geïnformeerde beslissing nemen.

Zekerheid van het bewijsmateriaal

Het bewijs voor elke uitkomst had een lage zekerheid. De behandelingen verschilden per studie, evenals de methoden en de timing van de uitkomstmaten en de zorg die de controlegroepen kregen.

Translation notes: 

Vertaling door Trudy Bekkering, Cochrane België en Cochrane Nederland. Foutje gespot? Laat het ons weten via: cochrane.belgium@gmail.com

Tools
Information