Ujian pantas untuk mendiagnosis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dalam kalangan orang yang tinggal di kawasan di mana malaria sangat lazim

Apakah tujuan ulasan ini?

Jangkitan malaria terutamanya disebabkan oleh dua spesies parasit malaria: Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Ulasan ini bertujuan untuk menilai ujian diagnostik pantas (RDT) untuk mendiagnosis jangkitan P vivax.

Mengapa ujian pantas untuk malaria P vivax penting?

Untuk pengurusan klinikal, mengetahui spesies parasit yang mana satu menyebabkan malaria adalah penting kerana rawatan ubatnya berbeza. Untuk jangkitan P vivax, ubat tambahan diperlukan untuk menghapuskan jangkitan dari hati. Untuk kawalan kesihatan awam terhadap malaria, kita tahu P falciparum menurun sejak 15 tahun yang lalu, dan jangkitan dari P vivax menjadi lebih penting.

Apakah yang dikaji didalam ulasan ini?

RDT memberi hasil dengan cepat dan sering kali digunakan sebagai batang celup. Kami mengkaji RDT yang secara khusus menguji malaria P vivax. RDT adalah ujian titik penjagaan yang mudah digunakan. Ia sesuai diguna di persekitaran luar bandar oleh pekerja penjagaan kesihatan primer, dengan menggunakan setitik darah pada batang celup yang memberi perubahan warna dan garis jelas yang menunjukkan hasil ujian positif. Pekerja penjagaan kesihatan di luar bandar boleh melakukan RDT untuk P vivax tanpa memerlukan makmal atau peralatan khas. Kami ingin tahu jenama RDT mana yang paling tepat untuk mendiagnosis malaria P vivax. Kami membandingkan ujian baharu diagnosis standard dengan mikroskopi, dan juga kaedah reaksi rantai polimerase (PCR) yang lebih baharu: kaedah molekul untuk mengenal pasti DNA P vivax dalam sampel darah.

Apakah keputusan utama ulasan ini?

Kami memasukkan 10 kajian yang melihat ketepatan enam jenama ujian diagnostik untuk mengesan malaria P vivax dalam kalangan orang yang disyaki bergejala malaria. Kajian dilakukan di Ethiopia (empat kajian), India (dua kajian) dan Bangladesh, Brazil, Colombia, dan Sudan (masing-masing satu kajian).

Berbanding mikroskopi, ujian Care Start Malaria Pf/Pv Combo menunjukkan prestasi yang baik dengan 99% sesitiviti dan spesifisiti (empat kajian). Ini bermakna:

• bagi setiap 100 orang dengan malariaP vivaxyang diuji, satu orang akan mendapat keputusan ujian negatif, dan mungkin tidak akan menerima rawatan yang tepat secepatnya;

• bagi setiap 100 orang yang tiada malaria P vivaxyang diuji, satu orang akan mendapat keputusan positif, dan mungkin menerima rawatan yang tidak diperlukan.

Berbanding mikroskopi, ujian Falcivax Device Rapid mempunyai 77% sensitiviti dan 99% spesifisiti (dua kajian). Ini bermakna:

• Bagi setiap 100 orang dengan malariaP vivax yang diuji, 23 orang akan mendapat keputusan ujian negatif; dan,

• bagi setiap 100 orang yang tiada malariaP vivaxyang diuji, satu orang akan mendapat keputusan yang positif.

Kami sederhana yakin (pasti) dalam ketepatan keputusan untuk ujian Care Start Malaria Pf/Pv Combo. Keputusan adalah dari sebilangan kecil kajian (empat), oleh itu penemuan kami mungkin berubah apabila keputusan-keputusan kajian lanjutan tersedia.

Kami kurang yakin dengan ketepatan keputusan ujian Falcivax Device Rapid, kerana ini hanya berdasarkan dari dua kajian. Penemuan kami untuk ujian ini mungkin akan berubah apabila hasil kajian lanjutan tersedia.

Keputusan kami adalah berdasarkan sebilangan kecil kajian,oleh itu kami tidak dapat menilai keenam-enam jenama ujian antibodi atau membandingkan ketepatannya. Kebanaykan kajian yang dimasukkan dalam ulasan ini mempunyai batasan: tidak jelas cara orang dipilih untuk diuji, atau cara keputusan kajian dinilai dan diperiksa, yang mungkin mempengaruhi keputusan. Beberapa ujian antibodi pantas disiasat dalam hanya satu kajian. Sesetengah kajian tidak melaporkan dengan jelas berapa umum malaria P di kawasan di mana kajian dibuat.

Adakah ulasan ini mutakhir?

Para penulis ulasan mencari kajian yang diterbitkan sehingga 30 Julai 2019.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Wong Chun Hoong (Hospital Sultanah Aminah). Disunting oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information