Rawatan menggunakan pengayaan alam sekitar untuk menyokong pemulihan berikutan strok dan kecederaan otak lain yang tidak menjadi lebih teruk dari semasa ke semasa (kecederaan otak tidak progresif)

Latar belakang

Pemulihan membantu pemulihan selepas strok dan kecederaan otak tidak progresif yang lain melalui terapi. Namun, di luar waktu terapi, orang mungkin mempunyai sedikit untuk memastikan mereka dirangsang. Pengayaan alam sekitar adalah konsep yang agak baru dalam pemulihan di mana persekitaran itu sendiri direka bentuk untuk menarik dan merangkumi aktiviti fizikal, pemikiran, dan sosial seperti senaman dan permainan. Sebagai contoh, taska untuk bayi mungkin menarik dan merangsang tetapi persekitaran hospital untuk orang dewasa biasanya tidak. Reka bentuk persekitaran sahaja harus menggalakkan (tetapi tidak memaksa) aktiviti tanpa pemulihan khusus tambahan.

Soalan ulasan
Kami ingin mengetahui sama ada rawatan dengan pengayaan alam sekitar adalah lebih baik atau lebih buruk daripada alternatif.

Tarikh carian
Bukti adalah terkini sehingga 26 Oktober 2020.

Ciri-ciri kajian
Populasi: kami merancang untuk memasukkan kajian di mana peserta adalah orang dewasa yang mengalami strok atau kecederaan otak tidak progresif (seperti kecederaan otak traumatik tetapi bukan demensia, penyakit Alzheimer, atau sklerosis berganda).

Intervensi: intervensi pengayaan alam sekitar biasanya akan merangkumi pelbagai aktiviti, seperti komputer serta teknologi permainan serta muzik dan membaca.

Perbandingan: kami merancang untuk membandingkan intervensi alam sekitar dengan penjagaan biasa (fisioterapi biasa, terapi pertuturan, terapi pekerjaan) atau rawatan alternatif.

Hasil: kami membahagi hasil kepada hasil primer dan sekunder. Hasil utama tertumpu pada kesejahteraan psikologi (kebimbangan, kemurungan, tekanan) dan daya tahan. Hasil sekunder tertumpu pada kualiti hidup, fungsi fizikal, komunikasi dan fungsi kognitif, dan tahap aktiviti. Kami juga merancang untuk melaporkan kejadian buruk.

Keputusan utama
Kami mendapati satu kajian yang membandingkan intervensi alam sekitar sahaja dengan penjagaan biasa atau rawatan alternatif. Kajian itu melibatkan 53 peserta yang mengalami strok dan ditempatkan di wad pemulihan hospital. Kajian membandingkan pengayaan alam sekitar (yang merangkumi aktiviti fizikal, kognitif dan sosial seperti bahan bacaan, permainan papan dan kad, teknologi permainan, muzik, karya seni, dan komputer dengan Internet) dengan perkhidmatan standard. Hasil utama berkaitan dengan kesejahteraan psikologi dan daya tahan. Kami tidak pasti keputusannya kerana kajian itu sangat kecil dan sangat terdedah pada berat sebelah.

Kesimpulan
Jurang dalam penyelidikan semasa tidak bermakna pengayaan alam sekitar tidak berkesan. Penyelidikan lanjut diperlukan dengan reka bentuk kajian yang kukuh dan pengukuran hasil yang konsisten menilai keberkesanan pengayaan alam sekitar dalam tetapan yang berbeza (di hospital berbanding di luar hospital), manakah komponen pengayaan alam sekitar yang berkesan, sama ada pengayaan alam sekitar adalah kos efektif, dan jika perkara ia selamat untuk orang yang mengalami strok atau kecederaan otak tidak progresif yang lain.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Muhammad Amirul Iman bin Ahmad Rizal (PPM). Disunting oleh Shazlin Shaharudin (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information