Rawatan perubatan bagi jangkitan virus hepatitis C akut

Latar belakang

Virus hepatitis C (HCV) adalah virus yang boleh merosakkan hati. Jangkitan biasanya melalui salah guna dadah secara suntikan, transfusi darah yang dijankiti virus, amalan ‘tattoo’ yang tidak bersih, terdedah kepada darah yang dijangkiti virus secara langsung dan hubungan seksual. Jangkitan HCV akut adalah jangkitan virus dalam tempoh enam bulan pertama jangkitan. Walaupun sesetengah pesakit bebas daripada virus selepas jangkitan HCV akut, sesetengah pesakit pula virus ini kekal dalam badan. Ini dikenali sebagai jangkitan HCV kronik dan mungkin boleh menyebabkan masalah kesihatan major seperti keletihan yang keterlaluan, dan kegagalan hati yang membawa kepada muntah darah, kekeliruan, dan kematian. Secara purata, dianggarkan 160 juta manusia seluruh dunia (2% hingga 3% jumlah populasi dunia) mendapat jangkitan HCV kronik. Beberapa kaedah rawatan perubatan telah digunakan untuk merawat jangkitan HCV akut. Cara terbaik untuk merawat jangkitan HCV akut masih tidak jelas. Kami berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mencari kajian-kajian yang sedia ada tentang topik ini. Kami masukkan kesemua kajian-kajian klinikal yang rawak (kajian klinikal di mana pesakit ditempatkan dalam satu dari dua atau lebih kumpulan-kumpulan intervensi) yang mana keputusan-keputusannya telah dilaporkan sehingga April 2016. Kami hanya masukkan kajian-kajian di mana para pesertanya tidak pernah menjalani pemindahan hati sebelum ini dan mereka juga tidak mempunyai penyakit hati yang disebabkan oleh jangkitan virus yang lain. Selain menggunakan kaedah Cochrane standard yang hanya membenarkan perbandingan dua jenis rawatan sahaja pada satu masa (perbandingan terus), kami merancang untuk menggunakan kaedah lanjutan yang membenarkan perbandingan berbagai rawatan berbeza secara individu yang dibandingkan di dalam kajian-kajian ini (rangkaian meta-analisis). Walaubagaimanapun, disebabkan oleh keadaan maklumat yang sedia ada, kami tidak dapat menentukan sama ada keputusan rangkaian meta-analisis ini boleh diyakini. Oleh yang demikian, kami akhirnya menggunakan kaedah Cochrane standard.

Ciri-ciri kajian

Kami mengenalpasti 10 kajian klinikal yang rawak yang layak bagi ulasan kami. Sembilan kajian klinikal yang rawak (467 peserta) memberikan maklumat untuk satu atau lebih ukuran (hasil). Intervensi utama membandingkan antara jenis interferon yang berbeza (protein yang dirembeskan sebagai respon kepada jangkitan virus), khususnya, interferon-alfa sahaja, interferon-beta sahaja, ‘pegylated’ interferon-alfa sahaja, ‘pegylated’ interferon-alfa dan ribavirin (ubat antivirus yang lain), vaksin yang dipanggil MTH-68/B dihasilkan daripada virus yang berlainan, berbanding dengan tiada intervensi. Tidak ada kajian yang membandingkan anti-virus yang bertindak secara terus dengan virus (opsyen terkini untuk merawat jangkitan HCV) berbanding plasebo atau intervensi lain. Purata tempoh susulan bagi kajian adalah dari enam bulan hingga tiga tahun.

Punca pembiayaan

Empat dari 10 kajian (40%) menerima bantuan kewangan atau bantuan lain daripada syarikat-syarikat farmaseutikal yang mendapat manfaat dari penemuan-penemuan penyelidikan; punca pembiayaan tidak diketahui dalam lima kajian (50%), dan satu kajian (10%) dibiayai oleh hospital.

Kualiti bukti

Kesemua kajian mempunyai risiko bias yang tinggi, dan keseluruhan kualiti bukti adalah sangat rendah. Ini bermakna terdapat kemungkinan membuat kesimpulan yang salah iaitu menganggarkan manfaat yang berlebihan dari sebenar atau menganggarkan bahaya yang berkurangan dari sebenar bagi satu intervensi atau sebaliknya yang disebabkan oleh cara kajian dijalankan.

Keputusan-keputusan utama

Tiada kematian terjadi kurang dari satu tahun selepas rawatan bagi mana-mana kumpulan dalam mana-mana kajian kecuali bagi satu kajian di mana seorang peserta mati di dalam kumpulan ‘pegylated’ interferon-alfa campur ribavirin1/95: 1.1%). Dalam kajian di mana peserta dipantau melebihi satu tahun, tidak ada kematian lain. Bilangan komplikasi serius adalah lebih tinggi dengan ‘pegylated’ interferon-alfa campur ribavirin berbanding dengan ‘pegylated’ interferon-alfa. Peratus peserta dengan mana-mana komplikasi adalah lebih tinggi dengan interferon-alfa dan interferon-beta berbanding dengan tiada intervensi. Tidak ada kajian yang melaporkan kualiti kehidupan berkaitan dengan kesihatan, pemindahan hati, kegagalan hati, kerosakan hati yang teruk, atau kanser hati. Peratus peserta di mana virus kekal dalam darah enam bulan selepas berakhirnya rawatan adalah lebih rendah dalam kumpulan interferon-alfa berbanding dengan kumpulan tiada intervensi. Tidak ada bukti perbezaan antara kumpulan-kumpulan untuk semua perbandingan-perbandingan yang lain. Terdapat ketidakpastian yang ketara mengenai saiz dan arahtuju keputusan kajian, kajian klinikal rawak berkualiti tinggi adalah diperlukan pada masa hadapan.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Noor Salwah S. Omar (Universiti Sains Malaysia). Disunting oleh Rosnani Zakaria (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi salwah@usm.my

Tools
Information